Financiële Commissie op zoek naar een nieuw lid

Wat doet de Financiële Commissie?
De Financiële Commissie (FC) speelt een belangrijke rol in het financiële toezicht binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

De FC bewaakt namens de leden de financiële gang van zaken binnen het NHV en stelt vast dat hierover op een goede en transparante wijze aan de Bondsvergadering wordt gerapporteerd. De FC vervult onafhankelijk haar taak namens de leden en wordt door de Bondsvergadering benoemd. Zaken waar je met name mee te maken krijgt zijn onder andere de begroting, risicomanagement en de jaarrekening van het NHV. De FC geeft advies over financiële aangelegenheden zowel aan het Bestuur als aan de Bondsvergadering.

Momenteel bestaat de commissie uit drie leden: Joost Grundeken, Alex Plum en Fred Koopmans. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Fred helaas moeten besluiten te stoppen als lid van de FC.

Wie zoeken wij?
We zoeken een enthousiast lid met:
- een kritische instelling, maar met een positieve grondslag. We overtuigen elkaar en andere organen binnen het NHV op basis van argumenten.
- een bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond op minimaal HBO-niveau.
Het NHV heeft beduidend meer vrouwen dan mannen als lid, dus wij vinden het leuk als vrouwen met een financiële achtergrond zich zouden aanmelden. De FC bestaat immers nu uitsluitend uit mannen.

Tijdsbeslag
Enige avonden per jaar. Bij begrotings- of andere financiële presentaties bij regiobijeenkomsten willen we als FC graag vertegenwoordigd zijn, om vragen van leden te kunnen beantwoorden, dus dan wordt enig reizen van je gevraagd.

Heb je interesse?
Neem dan contact op met de voorzitter van de Financiële Commissie: Joost Grundeken via 06 - 2003 4755 of e-mail: fincom@nhv.nl