Ledental NHV sterk gestegen! Benieuwd hoeveel en waardoor?

1 juli is elk jaar weer een bijzondere en spannende datum! Je zult je afvragen waarom? Het NHV weet dan precies hoeveel handballers ons land rijk is en we hebben goed nieuws! Dit jaar hebben veel clubs nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Er is sprake van een ledengroei van maar liefst 4 procent. Danny de Ruiter, hoofd verenigingsservice binnen het NHV, geeft toelichting.

Hoe ziet de ledenontwikkeling binnen het NHV er uit ten opzichte van vorig jaar?

“De ledenontwikkeling is het afgelopen seizoen erg positief geweest. Met een stijging van circa 2.000 leden komen we op een totaal van bijna 52.000 leden. Met een groei van zo’n 4%, vallen we als bond behoorlijk op. De meeste teamsporten hebben momenteel namelijk te maken met een ledendaling. Ook vorig seizoen hadden we al een lichte stijging. Deze is nu verder doorgezet en bovendien versterkt”.

Is deze ledenstijging een gevolg van de successen van onze nationale damesselectie?

“Natuurlijk heeft de aandacht door de prestaties van de Oranjedames een positief effect. Meer kinderen hebben handbal op TV gezien of erover gehoord. Dat leidt tot meer bekendheid en interesse. Onze lokale handbalverenigingen verdienen ook alle credits, want daar vindt de echte ledenwerving plaats. Het NHV ondersteunt de verenigingen met kant-en-klare producten en projecten. “Zo hebben we een speciale webpagina waar kinderen gratis een proeftraining op kunnen aanvragen. De aanvraag wordt doorgezet naar een lokale vereniging, die vanaf dat moment het stokje overneemt.”

Is de ledenstijging vooral te zien bij de dames en meisjes, of ook aan de mannenkant?

“Je zou verwachten dat vooral meer meisjes gaan handballen, omdat zij Estavana en Tess op TV hebben gezien en dat hun grote voorbeelden zijn geworden. Maar wat blijkt. Bij de jeugd t/m 10 jaar zijn er zowel bij de meisjes als de jongens veel nieuwe leden bijgekomen. Dat is natuurlijk erg positief, want de verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leden is de afgelopen decennia steeds schever komen te liggen (in het voordeel van de vrouwen). Het afgelopen jaar is het aantal mannen dat handbalt opnieuw vrij sterk afgenomen, maar door de stijging bij de jongens in de C-jeugd en jonger is er totaal gezien wel een lichte groei”.

Hoe willen jullie als NHV meer jongens aan het handballen krijgen?

“We zijn binnen het NHV een specifiek project gestart om meer jongens kennis te laten maken met handbal en ze lid te maken van de verenigingen. In bijna alle landen in de wereld is handbal juist meer een sport voor mannen en jongens. Het fysieke karakter van de sport speelt goed in op hun behoeften.

Uit onderzoek blijkt dat de drijfveren en belevingswereld van jongens en meisjes sterk verschillen. Vooral vanaf een jaar of 10, 11 worden de verschillen groter, uiteraard op fysiek vlak, maar ook sociaal en mentaal. Dit betekent dat we handbalsport meer moeten gaan differentiëren in ons aanbod, bijvoorbeeld in de inhoud van de trainingen, de PR-wervingsstrategie, maar eventueel ook in het competitieaanbod.”

Hoe ziet de toekomst er uit; een verdere stijging van het ledental?

“Dat is helaas koffiedik kijken. Er is enorm veel concurrentie van andere sporten en vrijetijdsactiviteiten. Er ligt ook veel druk op de beschikbare zaalruimte en op de besturen van verenigingen. En wat ik al eerder zei, de kracht zit hem vooral in het lokale enthousiasme en leiderschap. We zien in het land veel ambitie en betrokkenheid. Daar waar energie is haken we als NHV op in en gaan we ondersteunen en faciliteren. Als we blijven investeren in ledenwerving, maar vooral ook ledenbehoud, dan zie ik de toekomst positief tegemoet”.