Nieuwe wet AVG per 25 mei 2018

Per 25 mei 2018 treedt nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Deze nieuwe wet stelt strenge eisen aan de manier waarop verenigingen en bonden hun data registreren en gebruiken. Op het overtreden van de regels staan zware boetes.

Alle (sport)verenigingen in Nederland krijgen met deze wetgeving te maken. Reden voor de sportbonden om onder de regie van NOC*NSF een traject op te starten om verenigingen te helpen hun (leden)administratie in te richten vanuit de richtlijnen die de nieuwe wet daaraan stelt. Vanaf januari 2018 worden de verenigingen hierover verder geïnformeerd.