Rapport Seksuele intimidatie en misbruik in de sport

De publieke belangstelling t.a.v. grensoverschrijdend gedrag (bv. seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, enz.) staat momenteel hoog op de politieke agenda. Dat is de reden geweest voor NOC*NSF om een speciale commissie te laten onderzoeken hoe dat in sport ervaren wordt en welke verbeteringen er nodig zijn.

Dit rapport is dinsdag 12 december jl. breed gepubliceerd en aan de sportbonden is verzocht om dat rapport bij haar verenigingen onder de aandacht te brengen. Klik hier voor het rapport.

Als Nederland Handbal Verbond staan wij achter de conclusies van dit rapport. De komende periode willen we als NHV de inhoud van dit rapport met jullie bespreken tijdens cluster- en regiobijeenkomsten in het nieuwe jaar. Samen met onze verenigingen bespreken hoe we binnen onze handbalsport omgaan met de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport is het doel.