Registreren vertrouwenscontactpersoon in Sportlink

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) is in beweging. Niet alleen op het gebied van handbal, maar ook met haar organisatie. Zoals inmiddels bij jullie bekend, heeft het NHV drie vertrouwenscontactpersonen.

Deze vertrouwenscontactpersonen kunnen je ondersteunen bij het vermeend vertonen van grensoverschrijdend gedrag binnen de verenigingen waar mogelijk maatregelen getroffen dienen te worden.

Om voor het NHV nu zichtbaar te maken welke personen binnen de vereniging vertrouwenscontactpersoon zijn, verzoeken wij jullie het lid/jullie leden (bij functies) en vervolgens bij vertrouwenscontactpersoon dit in Sportlink te registreren.

Op welke wijze:
-         Sportlink Club;
-         Bondslid;
-         Tabblad verenigingsfuncties (klik op groene plusteken rechtsonder in het scherm);
-         Opslaan en sluiten.Heeft het NHV materiaal en/of documentatie om deze met jullie vertrouwenscontactpersoon te delen, dan weet zij binnen jouw vereniging aan wie het gezonden dient te worden.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Vertrouwenscontactpersonen NHV