Ton Loeffen overleden

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) bereikte het droevige bericht dat Ton Loeffen plotseling is overleden.

Ton werd in 2016 benoemd tot Lid van Verdienste van het NHV vanwege zijn bijzondere inzet voor de handbalsport.

Zijn passie voor handbal en zijn rol als penningmeester voor NKS-Handbal brachten hem steeds dicht bij het NHV. Met zijn karakteristieke, rustige sonore stem wist hij feilloos knelpunten bespreekbaar te krijgen.

Velen zullen Ton ook als de accurate (mede)verantwoordelijke voor het NK zaalhandbal voor C-jeugd in Tilburg herinneren.

Bij het opheffen van NKS-Handbal heeft Ton zich ingezet om een groot deel van het vermogen van NKS-Handbal ter beschikking te laten komen voor de handbalsport.

Een deel van het bedrag werd direct beschikbaar gesteld voor het jeugdhandbal. Een ander deel werd in een fonds gezet, van waaruit het NHV elk jaar bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) bijzondere prijzen mag uitreiken: een waarderingsprijs en een innovatieprijs.

Bij de ALV in juni 2017 werd de NKS-Waarderingsprijs omgezet in de Ton Loeffen Waarderingsprijs. Middels deze naamgeving zal Ton verbonden blijven met het NHV en de handbalsport.

Wij wensen de familie veel kracht om dit verlies te kunnen dragen.

Nederlands Handbal Verbond