Vacatures voor leden tuchtcolleges

Binnen het Nederlands Handbal Verbond (NHV) wordt de tuchtrechtspraak over de leden van het NHV uitgevoerd door de tuchtcolleges. Een tuchtzaak wordt in eerste instantie behandeld door de Tuchtcommissie. Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie staat vervolgens beroep open bij de Commissie van Beroep. Zowel de Tuchtcommissie als de Commissie van Beroep zijn op zoek naar nieuwe leden.

Voorbeelden van tuchtzaken die beide tuchtcolleges behandelen zijn onder meer het beledigen van de scheidsrechter of een andere wedstrijdofficial, een grove overtreding tijdens een wedstrijd en andere incidenten tijdens en rondom wedstrijden waaronder de staking van wedstrijden. 

De Tuchtcommissie heeft één keer in de maand een zitting. De Commissie van Beroep heeft, afhankelijk van het aantal beroepszaken, één keer per maand zitting.

Deze zittingen vinden plaats gedurende het handbalseizoen in de periode september tot en met juni op het Bondsbureau van het NHV in Oosterbeek.

Leden van de tuchtcolleges ontvangen een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van deze zittingen.

De tuchtcolleges zijn op zoek naar nieuwe leden die voldoen aan het volgende profiel:
- Affiniteit hebben met statuten en reglementen;
- Kennis hebben van of interesse hebben in de handbalsport;
- Juridische kennis en/of ervaring is een pré.

Gezien de werkzaamheden van de tuchtcolleges en de uitdagingen waarvoor deze worden gesteld, behoort een stage van bijvoorbeeld een student met een juridische opleiding tot de mogelijkheden.

Geschikt bevonden kandidaat-leden worden door het Bondsbestuur voorgedragen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV). De benoeming van een kandidaat-lid is voor de duur van 3 jaar en kan maximaal twee keer worden verlengd.

Gezien de huidige samenstelling van de tuchtcolleges, in combinatie met het ledenbestand van het NHV, worden met name ook dames opgeroepen te reageren.

Uw korte motivatiebrief en Curriculum Vitae kunt u digitaal zenden naar het e-mailadres: tuchtrecht@handbal.nl. Voor vragen over de vacatures en de procedure kunt u contact opnemen met de heer Luc Pietersen, ambtelijk secretaris tuchtrecht, op telefoonnummer 06-81433649.