Best practice: jeugd heeft inspraak bij handbalvereniging ZAP

Een jaar geleden gooide handbalvereniging ZAP het beleidsplan volledig om. De hele vereniging werkt nu samen aan één visie, groei en ontwikkeling van de eigen jeugd. “De jeugdraad is belangrijk, omdat we kinderen verantwoordelijkheidsgevoel willen bijbrengen en ze inspraak willen geven”, vertelt voorzitter Jan van de Vaart. Met de kernwaarden plezier en gezondheid is het een hechte club en een fantastisch voorbeeld!

Het bestuur van de handbalvereniging kwam vorig jaar tot de conclusie dat de ontwikkeling van de club volledig afhankelijk is van de leden. Dit kwam uit een beleidssessie met alle bestuurs- en commissieleden waarin een sterke- en zwakteanalyse werd uitgevoerd. Dit was één van de conclusies. De beleidskeuze is hierop aangepast en om de visie te laten slagen is een breed draagvlak van de leden noodzakelijk. Jan: “Dit krijg je alleen maar door inspraak. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld een switch gemaakt naar 1 bestuur in plaats van 2 besturen. In het bestuur zijn 10 zelfstandige commissies vertegenwoordigd.”

Door de leden te betrekken en met ze te praten merken we dat er veel meer saamhorigheid is. Het is een hele hechte club waarin we met elkaar werken vanuit hetzelfde vertrekpunt. Door het samen optrekken werken we ook efficiënter en is er veel meer plezier! De volgende stap is om de jeugd meer in het totale plan te betrekken, want we willen ze vanaf jonge leeftijd mee laten denken in het beleid van ZAP.

Lees het hele artikel en bekijk het bijhorende filmpje op Sportplezier.nl. Sportplezier is een platform waar interessante artikelen en filmpjes gepubliceerd worden voor bestuurders van verenigingen, maar o.a. ook voor ouders, trainers/coaches.