Project ‘Jongens Handballen!’ begint eerste vruchten af te werpen

Begin dit jaar is het Nederlands Handbal Verbond (NHV) gestart met het project ‘Jongens Handballen!’, met als doel om voor een trendbreuk te zorgen in het dalende aantal jongens dat handbalt. Hoe staat het project er nu voor? Wij spraken hierover met projectmanager Danny de Ruiter.

Wat is er de afgelopen tijd binnen het project gedaan?
“De eerste helft van 2017 hebben we vooral gebruikt om te onderzoeken, experimenteren en te ontwikkelen. Met de hulp van een sportmarketeer zijn de drijfveren en belevingswereld van jongens tussen 11 en 14 jaar in kaart gebracht. Gebleken is dat deze jongens vooral bezig zijn met gaming, events en ze willen zichzelf meten met anderen. Dit willen we in ons project vooral naar voren brengen. Tegelijkertijd zijn we de samenwerking aangegaan met verenigingen die de ambitie en energie hebben om met het thema aan de slag te gaan. We hebben met hen een aantal Handball Bootcamps getest. Het enthousiasme van de deelnemende jongens én verenigingen was groot. We zijn nu aan de slag om het concept grootschaliger uit te rollen.”

Onlangs was de officiële kick off van het project. Kun je daar iets over vertellen?
“Op 27 augustus hebben we, voorafgaand aan de Supercupwedstrijden in Houten, een startbijeenkomst georganiseerd. We hadden een mooie groep van ongeveer 40 personen. We hebben toen de plannen gepresenteerd en in workshopvorm nagedacht hoe het nog beter kan. Ook is de website handbalhelden.nl gelanceerd, waar alle Handball Bootcamps te vinden zijn en waar de jongens continu hun score kunnen checken. De 80 hoogste scores gaan namelijk aan het eind van het seizoen strijden tijdens de Ultimate Strong Men Handball Bootcamp, waar ze mooie prijzen kunnen winnen. In Houten hebben 60 jongens hun eerste score behaald.”

Wat zijn de vervolgplannen met de Handball Bootcamps en de website?
“Op dit moment staan er al zo’n 200 jongens op het scorebord. Zij zijn dus al bekend met de Handball Bootcamps. We willen dat aantal dit seizoen uitbreiden naar 500. Jonge handballers zijn de beste ambassadeurs voor hun sport. Steeds meer jongens nemen introducés mee, zodat die ook kennis maken met alle mooie aspecten van handbal. Als bonus krijgen zij per introducé direct 100 punten extra voor op het scorebord! Op handbalhelden.nl vind je naast de Bootcamps en het scorebord ook veel filmpjes met stoere handbaltrucs. Dat spreekt aan en willen we dus gaan uitbreiden, vooral via uploads van de jongens zelf.”

Nog iets bijzonders in petto voor de Hereninterland op 25 oktober in Rotterdam?
“Ook daar organiseren we uiteraard weer een Strong Men Handball Bootcamp. Rond die datum hebben we ook HandballBootcamps in Emmen, Wognum en Panningen. Meestal is er aansluitend een tophandbalwedstrijd, waar de jongens gratis naartoe mogen. In Rotterdam pakken we extra uit met allerlei promotie. Ons project en de website moeten immers nog veel bekender worden. Ook hebben we tophandballer Léon van Schie gestrikt als hét gezicht van het project. Onze focus ligt nu vooral op de jongens. We willen echt een band met ze aangaan en ze betrekken bij het promoten van handbal in hun eigen regio. De Handball Bootcamps beginnen bij de jongens steeds meer te leven. Sommige jongens zijn heel fanatiek en melden zich aan voor Bootcamps in verschillende regio’s”.

Wat kunnen verenigingen doen die interesse hebben?
“Er zijn nu ongeveer 30 verenigingen die deelnemen en een zelfde aantal heeft interesse getoond. We zijn vooral op zoek naar lokale ambitie en energie. Dus niet verenigingen die afwachten of alleen hun hand ophouden. De meest actieve en succesvolle verenigingen kunnen aan het eind van het seizoen ook mooie prijzen winnen, zoals een uitje naar een tophandbalwedstrijd en het maken van een gratis promotiefilmpje. Binnen het bondsbureau hebben we een taskforce opgericht; een team van medewerkers die vanuit hun expertise allemaal een stukje van het project voor hun rekening nemen en verenigingen begeleiden bij hun lokale activiteiten. Dat werkt erg goed. Ook met de verenigingen willen we een steeds hechtere band aangaan, want zij zijn de lokale winkels die de producten moeten verkopen. De komende tijd komen er waarschijnlijk steeds meer succesverhalen, die we kunnen verspreiden. Daarnaast gaan we dit seizoen ook een paar workshops organiseren, zodat deelnemende verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en tips meekrijgen op specifieke thema’s, zoals social media of welke oefeningen vooral geschikt zijn voor jongens”.

Heeft het project al successen opgeleverd?
“Naast de landelijke Strong Men Handball Bootcamps organiseren we ook lokale Boys Only Handball Bootcamps, dus bij de verenigingen zelf. De organisatie ligt dan meer bij de vereniging, waarbij het NHV alle kosten voor zijn rekening neemt. Tot nu toe heeft elke lokale Handball Bootcamp minimaal één nieuw lid opgeleverd. Dit kan zelfs een extra jongensteam betekenen! Het zijn nog geen grote aantallen nieuwe leden, maar het project begint al wel zijn eerste vruchten af te werpen. Sinds de jaren ’80 is het aantal handballende jongens landelijk gezien elk jaar gedaald. Afgelopen seizoen was er echter voor het eerst een klein plusje. De weg is lang, want in een aantal regio’s zoals Twente en Noord-Holland Noord is het aantal jongensteam nog heel beperkt. Maar de trendbreuk is in ieder geval begonnen!”

Hoe zie je de toekomst van het project ‘Jongens Handballen!’?
“Positief. We hebben een sterke strategie ingezet. Onze taskforce en methode zijn professioneel georganiseerd. Veel verenigingen willen met elkaar en het NHV de schouders er onder zetten. Voor grote successen is tijd nodig. Ik vergelijk het wel eens met het opzetten van de HandbalAcademie in 2006. Daar werden na 5 jaar voor het eerst pas echt resultaten bereikt. We gaan de komende maanden verder om samen te leren en te organiseren. Hopelijk haken er ook nog wat externe partners en sponsoren aan. Mensen die iets willen bijdragen, op welke manier dan ook, moeten zich zeker bij ons melden!”

Kijk voor meer informatie over het project op de Facebookpagina Jongens Handballen!, de website www.handbalhelden.nl, of neem contact op met de taskforce van het NHV via jongenshandbal@handbal.nl