Sport.nl/voorclubs, een website voor clubs

Sport.nl/voorclubs is de plek voor sportclubs met alle praktische sporttakoverstijgende informatie om je club succesvol te runnen. De website staat vol goede voorbeelden op gebied van alles wat er binnen een sportvereniging kan plaatsvinden. Denk hierbij aan een fuseren, gedrag, communicatie, veilig sportklimaat, ledenwerving en nog veel meer.

Is jouw club bijvoorbeeld in de opstartfase van het starten van een 50+ sportteam? Op sport.nl/voorclubs vindt je voorbeelden van andere sportclubs die al eens hetzelfde hebben gedaan. De website biedt  stappenplannen aan voor de clubs die bezig gaan met een verandering binnen de club.

Maar ook biedt Sport.nl/voorclubs voorbeelden over hoe andere clubs zijn omgegaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, de kantine en de accommodatie.

Een van de vele goede voorbeelden is DFS Arnhem, een fusieclub uit Arnhem Zuid. Deze fusie heeft twee jaar in beslag genomen en een fusie is natuurlijk ook keihard werken. Lees hier het artikel over het proces van de fusie van DFS Arnhem.

Ook HV Ventura is een van de vele goede voorbeelden op de website. Zij zijn bezig gegaan om aangepast sporten heel normaal te maken. Lees hier het artikel over HV Ventura

Ga naar de website: https://sport.nl/voorclubs