Sporters gezocht met Jumper’sknee (springersknie)

Ruim twee jaar geleden is de JUMPER-studie van start gegaan in het Erasmus MC te Rotterdam voor het bepalen van effectiviteit van oefentherapie bij sporters met een Jumper’sknee (springersknie). Deze studie is mogelijk gemaakt door een Amerikaanse subsidie van $ 300.000,- die het resultaat is van een unieke samenwerking tussen de National Basketball Association (NBA) en GE Healthcare, waarbij budget beschikbaar werd gesteld voor in totaal zes onderzoeksvoorstellen op het gebied van peesaandoeningen. Ook wordt de studie ondersteund door diverse Nederlandse sportbonden.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Om deel te kunnen nemen aan de JUMPER-studie zijn een aantal criteria van belang. Samen met de sporter wordt nauwkeurig beoordeeld of hij of zij geschikt is voor het onderzoek. Een aantal criteria zijn:
• Leeftijd tussen 18 en 35 jaar;
• Pijnklachten onder de knieschijf in het verloop van de knieschijfpees;
• Sportbeoefening ten minste drie keer per week (kan door klachten tijdelijk verminderd zijn);
• Er is in het afgelopen jaar niet langer dan vier aaneengesloten weken oefentherapie gedaan.

Hoe kan ik mij aanmelden of meer informatie opvragen?
Meer informatie over de JUMPER-studie is te raadplegen via de website www.jumperstudie.nl
Mocht je interesse hebben in het onderzoek en willen bekijken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele deelname, kun je contact opnemen via springersknie@erasmusmc.nl

Wat is een Jumper’sknee?
Een Jumper’sknee is een veelvoorkomende blessure die wordt gezien bij sporters die veel sprongbelasting hebben, zoals basketballers, volleyballers, handballers en korfballers. Tot wel 45% van de sporters kan hier last van hebben. Een springersknie leidt tot pijn en verminderde functie, hetgeen voor de sporter problemen kan opleveren bij zowel het uitvoeren van trainingen als bij de competitie.Wat wordt er onderzocht?
In de JUMPER-studie zullen excentrische oefentherapie en opbouwende oefentherapie met elkaar vergeleken worden in een gerandomiseerd onderzoek (een loting bepaalt in welke behandelgroep een sporter terecht komt). Het oefenprogramma van beide groepen neemt in totaal 24 weken in beslag. Binnen deze periode wordt ernaar gestreefd om een pijnvrije terugkeer in sport te bereiken.

Resultaten van de oefenprogramma’s zullen met de nieuwste technieken op het gebied van echografie en MRI-scans onderzocht worden.

Klik hier voor de flyer.