Terugkomdag vertrouwenscontactpersonen bij NOC*NSF

Als vertrouwenscontactpersoon bent u een belangrijk aanspreekpunt binnen uw vereniging voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Wellicht heeft u ooit de opleiding voor vertrouwenscontactpersoon gevolgd. Maar hoe zorgt u dat u up to date blijft? Beschikt u over de laatste informatie, bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?

En wat is ook alweer precies uw rol en waar ligt de grens voor wat u zelf kunt doen of wanneer u doorverwijst?

Veel vragen waarvan wij merken dat die bij veel vertrouwenscontactpersonen van de verenigingen leven.

Daarom organiseert NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden in 2017 en 2018 meerdere regionale informatiebijeenkomsten voor vertrouwenscontactpersonen van verenigingen. Met als doel de VCP’ers te informeren over nieuwe ontwikkelingen en vooral de VCP-ers gelegenheid te bieden om elkaar (en de VCP-er van uw bond) te leren kennen en ervaringen en kennis uit te wisselen over de rol van de VCP-er binnen een sportvereniging.

Op 18 november vindt er een bijeenkomst plaats in Eindhoven. Aanmelden kan via dit formulier: http://www.formdesk.com/noc-nsf/VCPTerugkomdag2017november

Op 25 november wordt de bijeenkomst gehouden in Heerenveen of Zwolle. De exacte locatie wordt bepaald door de meeste stemmen. Aanmelden kan via dit formulier: http://www.formdesk.com/noc-nsf/terugkomdag201725november

In 2018 zullen er nog 3 bijeenkomsten georganiseerd worden in Arnhem, Rotterdam en Venlo. Daar volgt later bericht van.

Conceptagenda

9.30 uur     Opening en welkom: Bert Roosenboom, coördinator Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF

9.35 uur     Recente ontwikkelingen, VOG en register tuchtrechtelijk veroordeelden: Bert Roosenboom

10.00 uur   Rol van de VCP-er nader toegelicht: Spreker nog te bepalen

11.00 uur   Pauze

11.15 uur   Rol van social media: Jacqueline Kleijer, bureau Jeugd en Media

12.15 uur   Kennismaking met de VCP van uw bond (indien aanwezig) en in groepjes met elkaar in gesprek over wat er speelt en/of leeft bij uw vereniging

13.15 uur   Afsluiting

13.30 uur   Einde + broodjes