Uitreiking NKS Waarderings- en Innovatieprijzen 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) in ’s-Hertogenbosch zijn voor het eerst bijzondere prijzen uitgereikt.

De Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) is voor veel clubs een fijne partner verenigingsondersteuning geweest. Op veel gebieden had de NKS de deskundigheid in huis om algemene, maar zeker ook specifieke uitdagingen het hoofd te bieden. Voor de handbalclubs was NKS Handbal een belangrijk aanspreekpunt.

De NKS zag in een gewijzigd landschap van de sportinfrastructuren steeds meer taken en verantwoordelijkheden richting sportbonden gaan. NKS Handbal heeft daarom besloten haar activiteiten te beëindigen en waardevolle taken bij het NHV te plaatsen. Een gevolg hiervan is dat NKS Handbal heeft besloten haar vermogen onder voorwaarden te schenken aan het NHV!

De voorwaarden zijn beschreven in een tijdens de ALV ondertekende overeenkomst. In het kort: er worden Innovatieprijzen en Waarderingsprijzen uitgereikt aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor met name de jeugd en breedtesport.

NHV-voorzitter Tjark de Lange en NKS-voorzitter Marius Buiting plaatsten de handtekeningen onder de overeenkomsten, waarna Marius Buiting de eerste cheque kon overhandigen aan het NHV. Om het project HandbalKidz verder te kunnen ontwikkelen, overhandigde hij aan de NHV-voorzitter een bedrag van € 10.000,-.

Twee verenigingen ontvingen uit handen van Marius Buiting een naar hem genoemde Innovatieprijs. Plus Severijn/Heeten ontving een waardencheque van € 1000,- voor het plan om in samenwerking met regionale verenigingen regionale keeperstrainingen voor de jeugd te organiseren. DSS Heemskerk ontwikkelde een plan om met StreetHandball met name jongens laagdrempelig kennis te laten maken met de mooiste teamsport die er is, handbal. De club krijgt daarbij steun met een cheque ter waarde van € 1360,-.

Ton Loeffen, handbalman in hart en nieren bij de NKS, mocht, nadat hij door het NHV een onderscheiding in ontvangst mocht nemen, de naar hem genoemde Waarderingsprijzen uitreiken. Gea Strobos-Ottens van HVR’97 is een duizendpoot bij jeugdhandbal in de regio Noord en zij kreeg van Ton een waardecheque van € 500,-. Berty Brinkhof van HV Nijenrodes kreeg voor haar niet aflatende inzet voor het jeugdhandbal een waardecheque van € 1000,- en Jan van Kester van HV Quintus behoefde nauwelijks introductie omdat hij lokaal, regionaal en landelijk enorme bijdragen levert aan de ontwikkeling van jeugdhandbal. Ook hij mocht een cheque van € 1000,- in ontvangst nemen.

Het is de bedoeling dat de waardecheques worden besteed aan jeugd- of breedtesport activiteiten die de prijswinnaars zelf mogen bepalen.