Enquête sportbonden clubscheidsrechters

Voor een sportbreed onderzoek van NOC*NSF vragen de Nederlandse sportbonden alle clubscheidsrechters van Nederland een vragenlijst in te vullen. Doel van de vragenlijst is onder meer het in kaart brengen van de houding van de huidige groep clubscheidsrechters. De vragenlijst is anoniem.

De link van de vragenlijst is:

http://fontysfeht.qualtrics.com/jfe/form/SV_0wZzwrQhJ0B3v4p

Wij willen graag benadrukken dat deze vragenlijst los staat van de Arbitrage Tevredenheidsmeting van NOC*NSF welke ook in deze periode wordt afgenomen. Het kan dus zijn dat u eerder een mail heeft gehad over een vragenlijst. Wij hopen voor beide vragenlijsten op een goede en betrouwbare respons.

Er zijn zes sportbonden bij dit onderzoek betrokken, de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. De sportbonden kunnen dankzij uw bijdragen werken aan het verbeteren van de arbitrage bij verenigingen. Iedereen die wel eens een wedstrijd fluit voor de eigen club kan hem invullen!