Gerda Völke 40 jaar bondsscheidsrechter

In 1966 werd Gerda Völke lid van HV Brummen. In 1975 behaalde zij het diploma, na geslaagd te zijn voor het theorie- en het praktijkdeel van de opleiding, voor bondsscheidsrechter bij het NHV. In 2015 was deze mijlpaal bereikt, maar is enigszins aan de aandacht ontsnapt, doordat het uitreiken aan Gerda van een koninklijke onderscheiding wegens het 50 jarig lidmaatschap van HV Brummen, voorrang had. Natuurlijk werd het 40 jaar bondsscheidsrechter zijn niet vergeten.

Op zondag 26 maart jl. werd de Gouden Fluit door Ronald Tuurenhout, penningmeester van HV Brummen, namens het NHV alsnog uitgereikt aan Gerda Völke voor het bereiken van dit jubileum