Wijzigingen spelregels: regionale bijeenkomsten

Het spreekt voor zich dat wij alle scheidsrechters en handballers zo goed mogelijk willen informeren over de spelregelwijzigingen die vanaf 1 juli 2016 van toepassing zijn.

Dat betekent dat wij van maandag 22 augustus tot en met donderdag 8 september meer dan 30 regionale bijeenkomsten hebben gepland, waarbij wij hopen dat de reisafstanden zo beperkt mogelijk zijn. De planning is gemaakt aan de hand van de landelijke vakantieperiodes.

Blijf onze website volgen, want wij zullen alle bijeenkomsten publiceren op onze website. Daarnaast zullen wij alle scheidsrechters en scheidsrechters in opleiding per email informeren over data en locaties. Ook de nieuwsbrief zal een belangrijk communicatiekanaal zijn.

Wij vinden het van groot belang dat ook trainers zich goed laten informeren en deze bijeenkomsten zullen bezoeken. Via een aanmeldformulier vragen wij alle belangstellenden zich aan te melden voor de informatiebijeenkomsten.

Belangrijk voor scheidsrechters: tijdens de bijeenkomsten zullen wij de ‘blauwe kaart’ uitreiken. Het gebruik hiervan wordt helder en duidelijk uitgelegd.