2017 wordt het jaar van jongenshandbal!

Handbal is mondiaal een grote sport. In Europa, maar ook grote delen van Azië, Zuid-Amerika en zelfs Afrika wordt door heel veel mensen gehandbald. Vooral jongens en mannen beoefenen onze dynamische teamsport wereldwijd met veel plezier en passie.

Handbal leent zich ook erg goed voor deze doelgroep vanwege de atletische aspecten, de snelheid, intensiteit, veelzijdigheid en het fysieke contact.Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft het initiatief genomen om de komende jaren een impuls te geven aan jongens- en herenhandbal in Nederland. Via verschillende acties wil het NHV het aantal mannelijke handballers weer laten groeien, van circa 15.000 in 2016 naar 20.000 in het jaar 2020!

Jongenshandbal in Nederland
Nederland is één van de weinige landen waar aanzienlijk meer vrouwen dan mannen handbal spelen. Dit is historisch zo ontstaan en gegroeid. De laatste paar jaar is de ledendaling binnen het NHV eindelijk een halt toegeroepen. Mede dankzij onze succesvolle nationale damesploeg is een stijgende lijn ingezet. De afgelopen tien jaar is het aantal mannelijke handballers met circa 20% gedaald. Sommige regio’s, zoals Noord-Holland-Noord, kenden binnen deze doelgroep een ledendaling van zelfs 40%! Dit heeft er toe geleid dat steeds meer handbalverenigingen incomplete jongensteams kregen en bij wedstrijden de niveauverschillen en reisafstanden groter zijn geworden. Veel jongens die willen gaan óf blijven handballen, kunnen dit niet omdat er in hun buurt geen (geschikt) team beschikbaar is. De uitstroom van handballers is momenteel te groot en de instroom te beperkt.

Focus binnen het project
Het jaar 2017 staat voor het NHV in het teken van jongenshandbal! Het NHV gaat gericht en meetbaar aan de slag om meer jongens te werven en te behouden voor onze handbalsport. Er wordt hierbij een specifieke focus gelegd op de leeftijdscategorie 11- tot en met 14-jarigen. In deze leeftijd is namelijk sprake van duidelijk veranderende behoeften. Ook moeten jongens dan vaker keuzes gaan maken, bijvoorbeeld in verband met de overstap naar het voorgezet onderwijs en wordt er uiteindelijk ook niet meer gemengd gehandbald.

Projectactiviteiten in 2017
In het jaar 2017 worden vanuit het NHV, in nauwe samenwerking met lokale handbalverenigingen, verschillende acties op het gebied van jongenshandbal opgezet zoals

  • Organisatie van zogenaamde “Strong Men Handball Bootcamps”voor 11- tot en met 14-jarigen (D- en C- jeugd). De eerste twee ‘bootcamps’ in augustus (Houten) en november (Den Bosch) waren erg succesvol. Dit seizoen 2016-2017 worden er nog drie uitdagende ‘bootcamps’ georganiseerd, waarbij de doelgroep rechtstreeks per e-mail wordt uitgenodigd.
  • Opzetten van een specifieke PR- en wervingscampagne, vooral via de handballende jongens zelf onder het motto ‘echte mannen spelen handbal!’
  • Uitzetten van verschillende social media-acties, onder andere via de ouders van (ex)voetballers. We gaan bijvoorbeeld via Facebook, Instagram en Snapchat aan de slag om de bekendheid van jongenshandbal te vergroten en vervolgens wordt het rendement gemeten van deze acties.
  • Binden van partnerorganisaties die samen met het NHV willen investeren in de groei van jongens- en mannenhandbal. Het gaat hierbij om organisaties van zowel binnen als buiten onze handbalsport.
  • Onderzoek verrichten om meer inzicht te krijgen in de drijfveren en behoeften van jongens van 11 tot en met 14 jaar die handballen, gehandbald hebben en (nog) niet handballen.
  • Inventarisatie onder alle handbalverenigingen op dit thema om hun ambities, knelpunten en belangstelling te peilen en ‘good practices’ te verzamelen.
  • Organiseren van bijeenkomsten van een ‘expertpanel’ en voor handbalverenigingen, zoals een landelijk jongenshandbal-symposium in februari/maart en regiobijeenkomsten in mei.


Wil jij een bijdrage leveren?
Heb jij een passie voor jongenshandbal en denk je in het project iets te kunnen betekenen? Bijvoorbeeld in je rol als verenigingsbestuurder, trainer of (oud)tophandballer. Meld je dan bij Danny de Ruiter (hoofd verenigingsservice NHV) via e-mail d.de.ruiter@handbal.nl of telefonisch via 026-7071420.