Praktijkbegeleider

Taak praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider stelt samen met de cursist persoonlijke leerdoelen op en begeleidt de tijdens het opleidingstraject. Daarnaast evalueert de praktijkbegeleider met de cursist de voortgang van het opleidingstraject en draagt bij aan een veilige omgeving,

Welke opleiding is vereist om als praktijkbegeleider te functioneren?

Dit is sterk afhankelijk van welke opleiding en welk niveau binnen de opleiding de cursist volgt.
Iedereen die in het bezit is van het certificaat Praktijkbegeleider 3 of 4 kan aan de slag als Praktijkbegeleider. Het certificaat of vaardigheden kunnen behaald zijn in algemene opleidingen (benoemd als EVC/EVK*):
-       CIOS/Sport en Bewegen, niveau 4
-       ALO Docentopleiding, niveau 4
-       MBO, Sportbegeleiding niveau 3/4
-       PABO, niveau 4

Daarnaast zijn er specialistische opleidingen bij o.a.:
-       Calibris, niveau 3 en 4
-       Academie voor Sportkader, niveau 3 en 4
-       Sportbonden (zoals NHV), niveau 3 en 4

Tot 2015 werd de opleiding tot Praktijkbegeleider op 2 niveaus (3 en 4) aangeboden, echter niveau 3 wordt niet meer aangeboden binnen Sportopleidingen.
Binnen een HT4-cursus is de opleiding tot Praktijkbegeleider 4 verplicht.
Het NHV biedt een Basisopleiding Praktijkbegeleider aan voor het begeleiden van Jeugd- en Verenigingsscheidsrechter en begeleiden van Handbaltrainer 2-deelnemers (modules).
Deze opleiding loopt parallel aan het opleidingstraject van de scheidsrechter of trainer. 

Praktijkbegeleider

Handbaltrainer 2 (Modules)

De Praktijkbegeleider draagt bij aan een goede leeromgeving: opdrachten worden correct uitgevoerd, vraagt en geeft feedback, laat op taak reflecteren, neemt waar, analyseert en bespreekt, zorgt voor open communicatie en dialoog. De Praktijkbegeleider ondersteunt de cursist bij het samenstellen van verantwoorde trainingen.
De Praktijkbegeleider is minimaal het certificaat Basisopleiding Praktijkbegeleider.

Daarnaast is de Praktijkbegeleider in het bezit van het diploma HT3 (of vergelijkbaar), het Spelregelbewijs (via Handbalmasterz) en is lid van het NHV.

 

Praktijkbegeleider

Handbaltrainer 3

 

De Praktijkbegeleider draagt bij aan een goede leeromgeving: opdrachten worden correct uitgevoerd, vraagt en geeft feedback, laat op taak reflecteren, neemt waar, analyseert en bespreekt, zorgt voor open communicatie en dialoog. De Praktijkbegeleider ondersteunt de cursist bij het samenstellen van verantwoorde trainingen.
De Praktijkbegeleider is minimaal het certificaat Praktijkbegeleider 3.
Daarnaast is de Praktijkbegeleider in het bezit van het diploma HT3 (of vergelijkbaar) en heeft ruime praktijkervaring als trainer. Tevens is hij in het bezit van het Spelregelbewijs (via Handbalmasterz) en is lid van het NHV. 

Praktijkbegeleider

Handbaltrainer 4

De Praktijkbegeleider draagt bij aan een goede leeromgeving: opdrachten worden correct uitgevoerd, vraagt en geeft feedback, laat op taak reflecteren, neemt waar, analyseert en bespreekt, zorgt voor open communicatie en dialoog. De Praktijkbegeleider ondersteunt de cursist bij het samenstellen van verantwoorde trainingen.
De Praktijkbegeleider is minimaal het certificaat Praktijkbegeleider 4.
Daarnaast is de Praktijkbegeleider in het bezit van het diploma HT4 (of vergelijkbaar) en heeft ruime praktijkervaring als trainer. Tevens is hij in het bezit van het Spelregelbewijs (via Handbalmasterz) en is lid van het NHV. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Stuur een email aan opleidingen@handbal.nl en vraag naar de mogelijkheden voor het volgen van een opleiding tot Praktijkbegeleider.
Weet je niet zeker of je (voor)opleiding voldoende is om als Praktijkbegeleider actief te zijn, neem dan contact op via dit emailadres. Beschrijf hierin te opleidingen en ervaringen. 

Nog vragen?