Rapporteurs 3

Het NHV wil graag de kwaliteit van de scheidsrechters verhogen. Hiervoor is de rapporteur nodig voor het begeleiden en rapporteren van een scheidsrechter.

Doelstellingen van de opleiding tot Rapporteur 3:

  1. de cursist inzicht te geven in de voorwaarden die nodig zijn om een scheidsrechter te kunnen begeleiden en beoordelen
  2. de bevindingen met de scheidsrechters te kunnen bespreken
  3. een beoordelingsrapport te kunnen invullen

 
Opleidingsduur 
De opleiding Rapporteur 3 omvat drie theoriebijeenkomsten van 2,5 uur met tussenpozen van minimaal 4 weken.

Toelatingseisen
- HS2 – HS3 – HSA1 – HSA2;
- De cursist neemt deel aan alle cursusbijeenkomsten en voert alle opdrachten uit. 

Inhoud
- Criteria op grond waarvan wordt beoordeeld of een scheidsrechter goed is (waarnemen en analyseren).
- Vaststelling van de meerwaarde van de beoordelaar in het ontwikkelingsproces van de scheidsrechter.
- Kennis hebben van diverse gesprekstechnieken, waaronder een beoordelingsgesprek.
- Het rapporteren van de beoordeling.
- Tijdens de opleiding worden de, door de cursist bij de aanvang van de cursus, geformuleerde doelen regelmatig geëvalueerd (zelfreflectie). 

Aanmelden
Voor aanmelden voor de cursus Rapporteurs 3 of informatie over de opleidingskalender klik hier.

Meer informatie
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl