Opleidingen

De taak van de trainer is gericht op het verbeteren van de individuele kwaliteiten van de speler, het  verbeteren van de kwaliteit van teams en verenigingen in een sociaal veilige omgeving. Daarmee draagt de trainer bij aan de kwaliteit van de handbalsport in Nederland.

Het Nederlands Handbal Verbond heeft als beleid om de trainers en de verenigingen opleidingen aan te bieden die gerelateerd zijn aan de ambities van trainers en verenigingen.

Alle trainersopleidingen van het NHV zijn ontwikkeld op basis van competentiegericht leren en de Nederlandse Handbalvisie. Competentiegericht leren wijkt in diverse aspecten af van de traditionele wijze van leren.

In het competentiegericht leren draagt de cursist zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. De deelnemer krijgt de opdracht de eigen leerdoelen te bepalen, eigen leeractiviteiten te kiezen en een plan van aanpak te maken. Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties. Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden, hier worden de praktijk opdrachten bij de eigen vereniging uitgevoerd onder begeleiding van de praktijkbegeleider.

De deelnemer bereidt zich in de workshops voor op de praktijkopdrachten en bestudeert aanvullend zelf de theorie. Ook de docent heeft een nieuwe rol: de docent stuurt het proces niet, maar begeleidt het leerproces en faciliteert de deelnemer.

Deelnemers zijn mondiger geworden en de kennisoverdracht op de traditionele wijze werkt dan niet meer. Deelnemers willen dingen zelf uitzoeken, op hun eigen manier leren en samen met andere deelnemers aan het werk gaan. De nieuw ontwikkelde Elektronische Leer Omgeving (ELO) komt hieraan tegemoet en stelt de deelnemers in staat zelfstandig te werken aan de opleiding, door aanvullende informatie te raadplegen en het behandelde in de workshops nog eens te bestuderen. Via de ELO hebben de docenten en praktijkbegeleiders contact met de deelnemer en kunnen de voortgang bewaken en de deelnemers individueel begeleiden.

In het kort de opleidingen voor trainers:

1. Handbal Trainer 1 (HT1)
De opleiding wordt verzorgd binnen de vereniging. De opleiding heeft als kern het lesgeven (didactiek), zodat je in staat bent een goede voorbereide training te geven die lukt, loopt en leeft. Voor meer informatie over de cursus klik hier. (submenu Handbal Trainer 1)

2. Handbal Trainer 2 (HT2)
In navolging op de HT1, is het didactische aspect ook bij de Handbal Trainer 2 opleiding van belang. Daarnaast wordt er voornamelijk aandacht besteed aan het begeleiden van sporters en het assisteren van activiteiten. De opleiding is vooral praktijkgericht. De cursist wordt ondersteund door een praktijkbegeleider. Voor meer informatie over de cursus klik hier. (submenu Handbal Trainer 2)

3. Handbal Trainer 3 (HT3)
In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan het trainen en coachen van wedstrijden. Er wordt dieper ingegaan op jaarplanning en methodische principes. Daarnaast leidt de HT 3-opleiding ook op tot het begeleiden van Handbal Trainers 1 en 2 binnen de vereniging. Voor meer informatie over de cursus klik hier. (submenu Handbal Trainer 3)

4. Handbal Trainer 4 (HT4)
Uitgangspunt van de opleiding is dat je wordt opgeleid voor de functie van hoofdcoach bij een vereniging. Een hoofdcoach die ook verantwoording draagt voor het sporttechnische beleid van de club, de aansturing van het overige sporttechnische kader van de club, het managen van een begeleidingsteam en de scouting. Voor meer informatie over de cursus klik hier. (submenu Handbal Trainer 4)

5. Handbal Trainer 5/ Topcoach
Deze opleiding leidt op voor coach van een nationaal team of talententeam van het NHV. Voor meer informatie over de cursus klik hier.

Heeft u vragen over opleidingen?
Voor vragen en aanvullende informatie kan gemaild worden naar opleidingen@handbal.nl.