Bondsscheidsrechter 3

Kenmerken van de opleiding:

De bondsscheidsrechter fluit wedstrijden in de wedstrijdsport.

De opleiding bestaat uit 2 delen.
Bondsscheidsrechter 3s: het fluiten als solist in de wedstrijdsport
Bondsscheidsrechter 3: het fluiten als koppel in de wedstrijdsport

Beide delen kennen praktijkleerwegen met aanvullende workshops.

Voorwaarde voor de opleiding:

Je bent minimaal 16 jaar  en je bent in het bezit van het diploma Verenigingsscheidsrechter. Je bent lid van het NHV.

Je wordt begeleid door een erkende Praktijkbegeleider 3.4 of ScheidsrechtersCoach: de naam van de praktijkbegeleider dient bij aanmelding voor de opleiding op het aanmeldformulier te worden vermeld. De opleiding vindt zoveel mogelijk in de eigen regio plaats.

Praktijkbegeleider (PB):

De praktijkbegeleider is in het bezit van het certificaat Praktijkbegeleider 3.4 of hoger of kan aantonen dat hij/zij beschikt over Eerder Verworven Competenties of Kwalificaties (EVC/EVK).
De rol van de Praktijkbegeleider tijdens de opleiding tot bondsscheidsrechter is beschreven in het menu Praktijkbegeleider.

Aanmelden:

Je kunt je, als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, aanmelden wanneer er data en locaties bekend zijn via deze link.
Je geeft hierbij aan of je de opleiding tot solist wenst te volgen of de opleiding tot koppel.

Opleidingsduur:

Je kunt direct na aanmelding starten met de opleiding. De opleiding dient binnen één jaar na aanmelding te zijn afgerond.

Leerweg:

De opleiding kent een praktijkleerweg. Dat betekent dat je onder begeleiding van je PB wedstrijden gaat fluiten en na afloop van elke wedstrijd een reflectiegesprek met je PB hebt, waarbij je evalueert en doelen stelt. Deze leg je vast op reflectieformulieren.
Je mag de opleiding als de PvB als solist of als koppel doen.
Ter ondersteuning van de praktijkleerweg worden 3 regionale workshops georganiseerd. Je wordt als bondsscheidsrechter in opleiding geacht deze workshops bij te wonen.

Voor zij die koppel willen gaan fluiten volgen 2 aanvullende workshops, speciaal gericht op het fluiten als koppel.
Tijdens het opleidingstraject ontvang je een aantal opdrachten, die samen het portfolio vormen.

Kosten:

De kosten voor de opleiding tot bondsscheidsrechter zijn € 50,00 voor solisten. Voor de opleiding tot koppel zijn de kosten € 75,00.

De kosten zijn inclusief de kosten voor de workshops en het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Proeve van Bekwaamheid:

Wanneer je, in overleg met je praktijkbegeleider, meent een PvB te kunnen afleggen, dan vraag je dit minimaal één maand voorafgaand aan de datum van de PvB aan bij het NHV.

Een PvB leg je af op minimaal een A-jeugd of seniorenwedstrijd in de wedstrijdsport. Je hoeft nooit een wedstrijd te fluiten in een leeftijdscategorie hoger dan waartoe jezelf behoort.
Voordat je de PvB kunt afleggen dien je eerst je portfolio-opdrachten voldoende gemaakt te hebben en een spelregeltest met een positief resultaat (norm 75%) te hebben afgelegd.

De PvB vraag je aan via een daar voor bestemd formulier op de website.

Het aanvraag formulier kun je hier openen.

Het NHV draagt er zorg voor dat een bevoegd persoon de PvB komt afnemen.

Diploma:

Na een succesvolle Proeve van Bekwaamheid ontvang je het diploma Bondsscheidsrechter 3s of het diploma Bondsscheidsrechter 3, afhankelijk van je opleidings- en PvB-traject. Het diploma wordt geplaatst in de Kwalificatiestructuur Sport, niveau 3.
Dit diploma geeft het recht om te fluiten bij wedstrijden in de wedstrijdsport.

Vervolg:

Met het diploma Bondsscheidsrechter 3s kun je instromen in de opleiding tot Bondsscheidsrechter 3. Met het diploma Bondsscheidsrechter 3 en je praktijkervaring kun je instromen in de opleiding tot Bondsscheidsrechter 4.

Informatie:

Wil je meer informatie over de opleiding?
Stuur een mail naar opleidingen@handbal.nl