Verenigingsscheidsrechter

 

Kenmerken van de opleiding:

De opleiding leidt op tot het fluiten van alle wedstrijden in de breedteport. De opleiding kent een praktijkleerweg.

Voorwaarde voor de opleiding:

Je bent minimaal 14 jaar en lid van het NHV.
Je bent in het bezit van het spelregelbewijs
Je wordt begeleid door een erkende praktijkbegeleider: de naam van de praktijkbegeleider dient bij aanmelding voor de opleiding op het aanmeldformulier te worden vermeld.
De opleiding wordt binnen de eigen vereniging of cluster verzorgd.

Praktijkbegeleider (PB):

De praktijkbegeleider is in het bezit van het certificaat Praktijkbegeleider 3.4 of hoger of kan aantonen dat hij/zij beschikt over Eerder Verworven Competenties of Kwalificaties (EVC/EVK).
De rol van de Praktijkbegeleider tijdens de opleiding tot verenigingsscheidsrechter is beschreven in het menu Praktijkbegeleider.

Aanmelden:

Je kunt je, als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, aanmelden als scheidsrechter in opleiding. Het NHV registreert je dan als aspirant-scheidsrechter, waarna je bevoegd bent de opleiding te volgen.

Opleidingsduur:

Je kunt, na aanmelding, direct beginnen met de opleiding. Je dient binnen één jaar na aanmelding de opleiding afgerond te hebben met een Proeve van Bekwaamheid (PvB).

Leerweg:

De opleiding kent een praktijkleerweg. Dat betekent dat je onder begeleiding van je PB wedstrijden gaat fluiten en na afloop van elke wedstrijd een reflectiegesprek met je PB hebt, waarbij je evalueert en doelen stelt.
Deze leg je vast op reflectieformulieren.
Je mag zowel de opleiding als de PvB als duo doen.
Voor het als duo fluiten zijn richtlijnen beschreven.
Ter ondersteuning van de praktijkleerweg zijn handouts beschikbaar die ook in workshops op groepsniveau kunnen worden gebruikt. Deze handouts kunnen ook dienen als individuele theoretisch ondersteuning. De beschikbare workhops kun je downloaden:
Scheidsrechter en Communicatie
Loopwegen en Positie
Straffen en progressief straffen
Alle worpen
Wedstrijd onder controle 

Kosten:

De kosten van de opleiding zijn € 35,00.
Na aanmelding ontvangt de vereniging de factuur.
Dit bedrag is inclusief de kosten voor een PvB.
De factuur wordt aan de vereniging verzonden als je je PvB voldoende hebt afgelegd
Voor extra aanvullende workshops kunnen, na afspraak, aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Proeve van Bekwaamheid:

Wanneer je, in overleg met je praktijkbegeleider, meent een PvB te kunnen afleggen, dan vraag je dit minimaal één maand voorafgaand aan de datum van de PvB aan bij het NHV.
Een PvB leg je af op minimaal een A-jeugd of seniorenwedstrijd in de breedtesport. Je hoeft nooit een wedstrijd te fluiten in een leeftijdscategorie hoger dan waartoe jezelf behoort.
Het aanvraag formulier kun je hier openen.
Het NHV draagt er zorg voor dat een bevoegd persoon de PvB komt afnemen.
Voordat je de PvB wilt afleggen dien je, minimaal een week voordat je de PvB wenst af te leggen, je portfolio naar de PvB-afnemer te zenden.
Je portfolio bestaat uit reflectieformulieren van jezelf en je PB van minimaal 5 wedstrijden.
Het reflectieformulier van jezelf kun je hier downloaden.
Het reflectieformulier van de PB kun je hier downloaden.
De reflectieformulieren gelden als ondersteuning bij je PvB.

Diploma:

Na een succesvolle Proeve van Bekwaamheid ontvang je het diploma Verengingsscheidsrechter, overeenkomstig de Kwalificatiestructuur Sport, niveau 2.
Dit diploma geeft het recht om te fluiten bij alle wedstrijden in de breedtesport.

Vervolg:

Ben je in het bezit van het diploma Verenigingsscheidsrechter, dan kun je instromen in de opleiding tot Bondsscheidsrechter.

Informatie:

Wil je meer informatie over de opleiding?
Stuur een mail naar opleidingen@handbal.nl