Trainers

De taak van de trainer is gericht op het verbeteren van de individuele kwaliteiten van de speler, het  verbeteren van de kwaliteit van teams en verenigingen in een sociaal veilige omgeving. Daarmee draagt de trainer bij aan de kwaliteit van de handbalsport in Nederland.

Het Nederlands Handbal Verbond heeft als beleid om de trainers en de verenigingen opleidingen aan te bieden die gerelateerd zijn aan de ambities van trainers en verenigingen.

Alle trainersopleidingen van het NHV zijn ontwikkeld op basis van competentiegericht leren en de Nederlandse Handbalvisie. Competentiegericht leren wijkt in diverse aspecten af van de traditionele wijze van leren.

In het competentiegericht leren draagt de cursist zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. De deelnemer krijgt de opdracht de eigen leerdoelen te bepalen, eigen leeractiviteiten te kiezen en een plan van aanpak te maken. Uiteraard is het proces gericht op het vergroten van de persoonlijke competenties. Het leerproces zal vooral in de praktijk plaatsvinden, hier worden de praktijk opdrachten bij de eigen vereniging uitgevoerd onder begeleiding van de praktijkbegeleider.

De deelnemer bereidt zich in de workshops voor op de praktijkopdrachten en bestudeert aanvullend zelf de theorie. Ook de docent heeft een nieuwe rol: de docent stuurt het proces niet, maar begeleidt het leerproces en faciliteert de deelnemer in de rol van leercoach.

Deelnemers zijn mondiger geworden en de kennisoverdracht op de traditionele wijze werkt dan niet meer. Deelnemers willen dingen zelf uitzoeken, op hun eigen manier leren en samen met andere deelnemers aan het werk gaan. De digitale leeromgeving van het NHV, Trainersweb, maakt het deelnemers gemakkelijk om portfolioopdrachten ter beoordeling aan te bieden en kent tevens een ondersteunende bibliotheek. Via Trainersweb kunnen de leercoach en praktijkbegeleiders bijdragen aan een optimale ondersteuning.