HT2-module C/B-jeugd

Module C/B-jeugd:

De beste willen zijn!

Voor wie is deze bedoeld?

De module is bedoeld voor iedereen die de C- en B-jeugd van goed verzorgde trainingen wil voorzien, passend bij de doelgroep en de NHV-visie: Snel Dynamisch, Verrassend en Effectief.
Dit kunnen beginnende jonge trainers zijn, maar ook de wat meer ervaren trainers die iets meer willen weten over deze doelgroep. 

Wat komt aan bod in de module?

Trainingsvoorbereiding
Logische opbouw van een training
Leerlijnen
Leeftijdsontwikkeling: verschillen tussen C- en B-jeugd
Technische en Tactische elementen 

Wat zijn instroomeisen?

Je dient in het bezit te zijn van het Spelregelbewijs, indien je een certificaat of diploma wenst. Er zijn geen verdere instroomeisen. De motivatie om “een betere trainer” te willen worden is wel een must.
Advies: indien je weinig tot geen ervaring hebt in het geven van goede trainingen is het volgen van de module Didactiek sterk aan te bevelen.
Indien je een certificaat of een diploma wenst te halen, dan is een Praktijkbegeleider noodzakelijk. Meer informatie over de Praktijkbegeleider staat in het menu “Praktijkbegeleider”.

(https://www.handbal.nl/opleidingen/trainers/praktijkbegeleider

Hoe lang duurt de module?

De C/B-module duurt plm. 7 uren, bestaande uit 3,5 uur theorie en 3,5 uur praktijk.
Dit kan b.v. op één dag, echter ook verspreid over meerdere avonden. 

Welk cursusmateriaal is nodig?

Graag meenemen: schrijfgerei
Voor het praktijkdeel: sportieve kleding/trainingspak
Het NHV zorgt voor een werkboekje dat je bij de theorie gebruikt.
Na afloop ontvang je een naslagwerk. 

Wordt een diploma verstrekt?

Voor het volgen van een module ontvang je geen diploma, want de module maakt deel uit van een geheel. Je kunt per gevolgde module wel een certificaat ontvangen, mits je een aantal portfolio-opdrachten uitvoert. Bij positieve beoordeling door een NHV-leercoach ontvang je een certificaat.
Het volgen van meerdere modules en het verwerven van meerdere certificaten kan tot een diploma Handbaltrainer 2 leiden.
- Indien je een diploma wenst te behalen, dan dien je een keuze te maken uit modules in onderstaand schema. Je hebt hierbij 4 keuzes.
- Indien je geen enkele opdracht maakt (wat mogelijk is), kun je geen certificaat ontvangen.

Belangrijk in het kader van een certificaat of diploma: deze worden alleen verstrekt indien de module verzorgd is door een NHV-erkend docent.
Om uiteindelijk het HT2-diloma te halen is deze module verplicht 

Wat zijn de kosten?

De kosten kunnen variabel zijn. Echter deze zijn voordat je begint bekend.
Indien een vereniging een module organiseert en een groot deel van de faciliteiten (zaalhuren e.d.) organiseert, kunnen de kosten sterk gereduceerd worden.
Het aantal deelnemers aan de module heeft tevens invloed op het kostenplaatje. 

Waar kan ik de module volgen?

Jouw vereniging kan het initiatief nemen om de module te organiseren en kun je dit bij je vereniging kenbaar maken.
In de Opleidingsagenda staan de reeds geplande modules. Op het aanmeldformulier geef je dan aan waar je de module wilt volgen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Via de website van het NHV vul je een digitaal formulier in. Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een automatische bevestiging.
Het formulier dien je volledig in te vullen. Klik hier voor het formulier.
Je ontvangt van de organisatie de informatie over het vervolgtraject.

Nog vragen?

Aanvullende vragen graag sturen naar opleidingen@handbal.nl