Organisatie en Kosten

Waar voorheen de organisatie exclusief bij het NHV lag, kunnen verenigingen en/of clusters van verenigingen zelf ook initiatieven nemen om deel-opleidingen te organiseren.
Voordelen hiervan zijn o.a.:
-       direct te kunnen anticiperen op behoeften binnen de verenigingen, cluster of regio.
-       passend binnen andere verenigingsactiviteiten.
-       Kostenverlagend

Wat zijn de voorwaarden om één of meerdere modules te organiseren?

 •  Indien in clusterverband een module wordt georganiseerd, dan is binnen de cluster één vereniging centraal aanspreekpunt voor het NHV. Deze vereniging wordt de “organiserende vereniging” genoemd en  communiceert voor de verdere organisatie met de andere betrokken verenigingen.
 • De organiserende vereniging meldt het initiatief bij het NHV via het formulier Aanmelden Organisatie Modules HT2 (klik hier) en ontvangt van het NHV een bevestiging. Het NHV zal het initiatief opnemen in de Opleidingskalender, zodat andere belangstellende zich evt. kunnen aanmelden, tenzij de groep “vol” zit.
 • De organiserende vereniging benoemd een organisatorisch begeleider.
 • Naar aanleiding van het ingediende verzoek zal het NHV een docent uitnodigen. Opmerking hierbij: indien deelnemers een certificaat of een diploma wensen, dan kan de module alleen verzorgd worden door een door het NHV erkende docent!
 • Alle deelnemers melden zich aan via het daarvoor bestemde aanmeldformulier Aanmelden deelnemers Modules HT2 (hier downloaden).
 • Het NHV zal de organisatorisch begeleider informeren over de aanmeldingen.
 • De organiserende vereniging zorgt er voor dat de theorieruimte en sporthal/spelzaal (indien van toepassing) beschikbaar is en neemt ook de kosten hiervan voor haar rekening. De kosten kunnen uiteraard naar rato doorberekend worden aan deelnemers van andere verenigingen.
 • De organiserende vereniging verrekent de docentkosten rechtstreeks met de docent (zie kosten berekening). De organiserende verenging draagt zorg voor doorberekening van alle kosten aan deelnemers van andere verenigingen.
 • Het gebruik van consumpties door deelnemers komt voor rekening van de deelnemers, tenzij de verenigingen hier intern andere afspraken over maken. De consumpties voor de docent, inclusief evt. lunch komen voor rekening van de organiserende vereniging en deze kosten kunne uiteraard ook doorberekend worden aan de deelnemers.
 • Het NHV draagt zorg voor doorberekening van alle kosten t.b.v. certificaten en diploma’s (zie kostenschema).
 • De modules met ook een praktijkdeel mogen zowel op één dag als in meerdere dagdelen (verspreid over meerdere data) worden georganiseerd

Voorwaardenaccommodatie

 • De organiserende vereniging stelt een theorieruimte beschikbaar die past bij de grootte van de groep. De ruimte moet voldoende zijn om interactief te kunnen werken in kleine groepjes.
 • In de theorieruimte is een beamer aanwezig, evenals een projectiescherm en flipover met stiften. Uiteraard kan een groot LCD-scherm een beamer/projectiescherm vervangen, mits aansluitbaar op laptop.
 • Aanwezigheid van internet is aan te bevelen, echter dit dient vooraf bekend te zijn.
 • Ten behoeve van praktijkdelen, kan een halve sporthal of ruime spelzaal volstaan. Voor de modules C/B-jeugd en Breedtesport is een spelzaal of kleiner minder geschikt.

 De kosten van modules
De kosten per modules kunnen variabel zijn. In het Excel Kostenschema zijn alle componenten benoemd. De rode getallen hierin zijn van invloed op de uiteindelijke kosten per deelnemer. Het betreft hier de kosten van zaalhuren en aantal deelnemers. De docentkosten staan vast, exclusief de variabele reiskosten van de docent.
Het aantal deelnemers beïnvloed uiteraard ook de kosten per deelnemer.
Wij adviseren de nettokosten per deelnemer door te berekenen aan de deelnemers van de andere verenigingen. Denk hierbij ook aan afspraken voor verdeling van de kosten indien een deelnemers kort voor aanvang toch afhaakt!

Download HIER het Kostenschema.