Spelregelbewijs

In het kader van meer begrip voor beslissingen van scheidsrechters en de mening dat alle handballers en trainer een basiskennis van spelregels dienen te hebben om nog beter te spelen of te trainen, is het Spelregelbewijs ingevoerd.

Voor wie is het Spelregelbewijs verplicht?

Voor alle leden die vanaf het komende seizoen de A-jeugdleeftijd bereiken.

Voor alle leden die een team coachen vanaf de C-jeugd en hoger

Voor alle leden die een opleiding willen volgen tot:

  • VerenigingsScheidsrechter
  • BondsScheidsrechter
  • HandbalTrainer 2 of hoger
  • ScheidsrechtersCoach
  • Praktijkbegeleider

Opmerking: alleen NHV leden kunnen bovengenoemde functie hebben, niet-NHV leden kunnen nooit coachen of fluiten.

Wie zijn vrijgesteld voor het Spelregelbewijs?

Iedereen die in het bezit is van een geldig Scheidsrechtersdiploma.

Jeugdscheidsrechters: zij die gaan fluiten bij de D-jeugd en lager.

Hoe kun je het Spelregelbewijs halen?

Via het digitale platform Handbalmasterz (www.handbalmasterz.nl) kan het Spelregelbewijs behaald worden.
Iedere vereniging heeft van het NHV een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen om toegang te krijgen tot het Clubdashboard in Handbalmasterz. De vereniging verstrekt aan de leden die het Spelregelbewijs dienen te halen een activatiecode. Na het activeren kunnen de  leden inloggen om de eindtoets te maken.

Zonder activeren en zonder inloggen kan iedereen al oefentoetsen maken.

Leden die “zakken” voor de toets, krijgen een herkansing, bij 2x “zakken” ontvangt de vereniging een melding, waarna de vereniging het lid weer opnieuw dient te activeren.

Wat zijn de consequenties als je het verplichte Spelregelbewijs niet hebt?

Het behaalde Spelregelbewijs wordt geregistreerd in Sportlink. Het digitale wedstrijdformulier is ook gekoppeld aan Sportlink.
Dat betekent dat als een speler niet in het bezit is van het Spelregelbewijs hij mogelijk niet toegevoegd kan worden aan de teamopgave of het wedstrijdformulier.

Spelers die niet op het wedstrijdformulier staan, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.

Moeten nieuwe leden ook het Spelregelbewijs halen?

Ja. Als een A-jeugdspeler zich tijdens het seizoen aanmeldt als lid, dan krijgt deze speler tot 31 mei van het lopende seizoen de gelegenheid om het Spelregelbewijs te halen.

Het kan zijn dat een lid van een andere vereniging komt en daar het Spelregelbewijs al heeft behaald. Dit is te checken in Sportink en dit lid hoeft niet opnieuw het Spelregelbewijs te halen.

Wat zijn de kosten voor het Spelregelbewijs?

Aan het gebruik van Handbalmasterz en het behalen van het Spelregelbewijs zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

In Handbalmasterz kun je onder “Veel gestelde vragen” meer informatie lezen.
(https://www.handbalmasterz.nl/faq/)

Verenigingen kunnen voor vragen over het clubdashboard in eerste instantie de handleiding Handbalmasterz raadplegen.
Aanvullende vragen graag sturen naar opleidingen@handbal.nl