Medische zaken en doping

Het NHV is aangesloten bij het Instituut sportrechtspraak (ISR). Dit betekend o.a. dat de leden van het NHV zich dienen te houden aan het Dopingreglement van het ISR.

-       Nationaal doping reglement 2016
-       Tucht reglement doping zaken 2015

Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Via onderstaande lijst kun je terug zoeken wat verboden stoffen zijn en daarom op de lijst met verboden middelen staan:

-       De Dopinglijst – www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters met een A-, B- en HP-status van NOC*NSF. Of een sporter lid is van deze Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een brief van de Dopingautoriteit

-       De Whereaboutsbijlage – www.dopingautoriteit.nl/whereaboutsbijlage

Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar een ontheffing voor aanvragen. In Nederland wordt dit een dispensatie genoemd. In het buitenland wordt vaak de term Therapeutic Use Exemption (TUE) gebruikt. Kom je dus in aanmerking voor dopingcontroles, kijk dan via de onderstaande link waar je de dispensatie dient te regelen:

-       De Dispensatiebijlage – www.dopingautoriteit.nl/dispensatiebijlage