AL HET NIEUWS, STATISTIEKEN EN EXCLUSIEVE CONTENT IN ÉÉN APP!

DOWNLOAD DE HandbalNL APP:

Get it on Google Play

Overschrijvingen

Data voor overschrijving
Leden wisselen soms van vereniging. Voor het overschrijven naar een andere vereniging gelden onderstaande data:

Afgemelde leden
Leden die door een vereniging zijn afgemeld voor 1 juli kunnen op ieder moment gedurende het seizoen instromen bij een (nieuwe) vereniging.

Breedtesport
Na 1 juli dient de oude vereniging aan te geven dat ze geen bezwaar heeft tegen de overschrijving door de overschrijving goed te keuren, waarna de overschrijving door het bondsbureau eveneens goedgekeurd wordt.

Wedstrijdsport
Binnen de wedstrijdsport kunnen leden tot 15 augustus overschrijven naar een andere vereniging. Na 15 augustus is overschrijving niet meer mogelijk.
Tevens is er een tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december t/m 31 december.

  • Indien een speler een tussentijdse overschrijving aanvraagt en is uitgesloten voor deelname aan wedstrijden, dan worden deze uitgesloten wedstrijden ‘meegenomen‘ naar de nieuwe vereniging.
  • Het bovenstaande laat onverlet dat het Bondsbestuur bevoegd is dispensatie te verlenen in individuele gevallen, waarbij een of meer belanghebbenden in verhouding tot en met het overschrijvingsreglement te dienen doelen naar redelijkheid en billijkheid onevenredig worden benadeeld.

Internationale overschrijvingen
Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden, echter de betreffende speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team lid is van het NHV en op het wedstrijdformulier van het betreffende team heeft gestaan. 

Klik hier voor het internationale overschrijvingsformulier.

 

Hoe werkt een overschrijving via Sportlink-Club?

Op welke manier doe ik een overschrijvingsverzoek in Sportlink Club?
Het enige dat de nieuwe vereniging moet doen, is het desbetreffende lid aanmelden bij voorkeur met de relatiecode van het lid. Om te voorkomen dat de aanmelding van het lid geparkeerd wordt, kan het lid het beste worden aangemeld via de knop bestaand. Tijdens het aanmelden zal door het systeem worden opgemerkt dat het voor die persoon nodig is dat er een overschrijving wordt ingediend bij de vertrekkende vereniging. Vervolgens kun je deze persoon overschrijven. Je kunt alle overschrijvingsverzoeken van en naar de vereniging inzien in Sportlink Club.

Hoe geeft de vertrekkende vereniging akkoord op een overschrijvingsverzoek?
Klik hier voor de handleiding overschrijvingsverzoek

Waar kan de nieuwe vereniging zien dat de overschrijving verleend is?
Klik hier voor uitleg over hoe je een overzicht kan krijgen van verleende overschrijvingen van je eigen vereniging.

Bezwaar voor overschrijving
Indien jullie leden afmelden kan er een financiële blokkade op het lid toegevoegd  worden. De financiële blokkade kan alleen toegevoegd worden wanneer er niet aan de financiële verplichting is voldaan. Een lid kan dan niet worden overgeschreven naar een andere vereniging totdat jullie de blokkade eraf halen. Staat er geen blokkade op, dan geven jullie akkoord voor de overschrijving die eventueel kan volgen.

Blokkade toevoegen bij al afgemelde leden
Zijn er al leden afgemeld, dan kan er als nog een blokkade worden toegevoegd

Overschrijvingsreglement
Klik hier voor het overschrijvingsreglement.

Overschrijvingsapp
Het lid kan zelf in de app zien wat de status van de overschrijving is. Hiervoor ga je naar instellingen in het menu.

Internationale overschrijving?
Klik hier voor het internationale overschrijvingsformulier.

Bij vragen kan je terecht bij: ledenadministratie@handbal.nl, 026-7071420