AL HET NIEUWS, STATISTIEKEN EN EXCLUSIEVE CONTENT IN ÉÉN APP!

DOWNLOAD DE HandbalNL APP:

Get it on Google Play

Overschrijvingen

Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 december tot en met 31 december van het lopende jaar. (In afwijking van de reglementen kan een speler ten gevolge hiervan meer dan eenmaal per competitiejaar overschrijving worden verleend.)

Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. Aanvragen buiten de tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 december worden niet in behandeling genomen. Ten aanzien van een tussentijdse overschrijving geldt bovendien de volgende beperking van de speelgerechtigheid:

  1. Tot de datum waarop de tussentijdse overschrijving officieel is verleend door het Bondsbestuur, blijft de aanvrager speelgerechtigd voor de vereniging die hij wenst te verlaten.
  2. Indien tussentijdse overschrijving wordt verleend, is de speler per 1 januari daarop volgend speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging.
  3. Een speler mag in de periode van 15 december en 31 december deelnemen aan trainingen en onofficiële wedstrijden van een andere vereniging, indien hij schriftelijk toestemming hiertoe heeft verkregen van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is.

Toevoeging 10/7 op verzoek van TopSportPlatform

Enige uitzondering geldt voor internationale overschrijvingen. Internationale overschrijvingen mogen te allen tijde plaatsvinden, echter de betreffende speler is in Nederland alleen speelgerechtigd voor de nationale na- en bekercompetitie als deze minimaal drie (3) wedstrijden voor het einde van de reguliere competitie van dat team lid is van het NHV en op het wedstrijdformulier van het betreffende team heeft gestaan. De BENE-League competitie wordt gezien als reguliere competitie.

Indien een speler een tussentijdse overschrijving aanvraagt en is uitgesloten voor deelname aan wedstrijden, dan worden deze uitgesloten wedstrijden ‘meegenomen‘ naar de nieuwe vereniging.

Het bovenstaande laat onverlet dat het Bondsbestuur bevoegd is dispensatie te verlenen in individuele gevallen, waarbij een of meer belanghebbenden in verhouding tot en met het overschrijvingsreglement te dienen doelen naar redelijkheid en billijkheid onevenredig worden benadeeld.

Aldus besloten te Oosterbeek, juli 2018

NB:
De nieuwe overschrijvingsperiode is inmiddels breed door het NHV gecommuniceerd.

Echter wij realiseren ons dat het in gang zetten van de communicatie versus de deadline van de overschrijvingsperiode (te) kort op elkaar zit. Derhalve heeft het bondsbestuur gemeend om eenmalig een overgangsperiode te hanteren voor de tweede divisie en lager tot en met 14 september 2018. Alle overschrijvingsverzoeken na 14 september worden niet meer in behandeling genomen. LET OP!! Dit geldt niet voor eerste divisie en hoger.

Hoe werkt een overschrijving via Sportlink-Club!

Op welke manier doe ik een overschrijvingsverzoek in Sportlink Club?
Het enige dat de nieuwe vereniging moet doen, is het desbetreffende lid aanmelden bij voorkeur met de relatiecode van het lid. Om te voorkomen dat de aanmelding van het lid geparkeerd wordt, kan het lid het beste worden aangemeld via de knop bestaand. Tijdens het aanmelden zal door het systeem worden opgemerkt dat het voor die persoon nodig is dat er een overschrijving wordt ingediend bij de vertrekkende vereniging. Vervolgens kun je deze persoon overschrijven. Je kunt alle overschrijvingsverzoeken van en naar de vereniging inzien in Sportlink Club.

Hoe geeft de vertrekkende vereniging akkoord op een overschrijvingsverzoek?
Klik hier voor de handleiding overschrijvingsverzoek

Waar kan de nieuwe vereniging zien dat de overschrijving verleend is?
Klik hier voor uitleg over hoe je een overzicht kan krijgen van verleende overschrijvingen van je eigen vereniging.

Bezwaar voor overschrijving
Indien jullie leden afmelden kan er een financiële blokkade op het lid toegevoegd  worden. De financiële blokkade kan alleen toegevoegd worden wanneer er niet aan de financiële verplichting is voldaan. Een lid kan dan niet worden overgeschreven naar een andere vereniging totdat jullie de blokkade eraf halen. Staat er geen blokkade op, dan geven jullie akkoord voor de overschrijving die eventueel kan volgen.

Blokkade toevoegen bij al afgemelde leden
Zijn er al leden afgemeld, dan kan er als nog een blokkade worden toegevoegd

Overschrijvingsreglement
Klik hier voor het overschrijvingsreglement.

Overschrijvingsapp
Het lid kan zelf in de app zien wat de status van de overschrijving is. Hiervoor ga je naar instellingen in het menu.

Internationale overschrijving?
Klik hier voor het internationale overschrijvingsformulier.

Bij vragen kunnen jullie terecht bij: ledenadministratie@handbal.nl, 026-7071420