Procedure afgelasten wedstrijden i.v.m. aangescherpte Coronamaatregelen

  • Onze wedstrijd staat ingepland met een eindtijd na 17.00 uur.

  • Vanwege de aangescherpte maatregelen kunnen wij niet trainen en willen daarom geen wedstrijden spelen.

Welke stappen moeten wij zetten?

Het kabinet heeft aangekondigd dat competitie tijdelijk alleen mag plaats vinden tot 17.00 uur (uitgezonderd BENE-League en Eredivisie). De verenigingen zijn hierdoor genoodzaakt om wedstrijden die na 17.00 uur afgelopen zijn of ingepland staan te verplaatsen. Het NHV gaat er vanuit dat dit betrekking heeft op alle wedstrijden met een eindtijd na 17.00 uur.

Door de aangescherpte maatregelen zijn er teams die vanwege het niet kunnen trainen geen competitiewedstrijden willen spelen. Het NHV biedt coulance aan deze teams. Het is mogelijk om van deze regeling gebruik te maken wanneer je vanwege de aangescherpte maatregelen niet wilt spelen, omdat er geen mogelijkheden zijn om te trainen.

 

Stap 1: Probeer de wedstrijd in onderling overleg te verplaatsen.

Wanneer een wedstrijd vanwege de aangescherpte maatregelen niet kan plaats vinden, dienen de verenigingen in overleg de wedstrijd te verplaatsen. Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst via de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Wel geldt hiervoor een aantal voorwaarden. Wij adviseren verenigingen deze optie eerst te bekijken en in overleg te treden met de tegenstander. Voor meer informatie over het verplaatsen, klik hier. Het NHV biedt verenigingen i.v.m. de aangescherpte maatregelen de mogelijkheid om met de seniorenteams af te wijken van de geadviseerde starttijden.

Bij een eventuele verplaatsing dient de nieuwe datum en tijd bij ons gemeld te worden uiterlijk vrijdag om 12.00 uur voor het desbetreffende speelweekend.

Stap 2: Het is (nog) niet mogelijk om een nieuwe speeldatum voor de wedstrijd vast te stellen.

De wedstrijd kan vanwege de aangescherpte maatregelen niet gespeeld worden op de geplande datum. De teams zijn in onderling overleg er (nog) niet uitgekomen om een nieuwe datum te vinden.

Breedtesport

Wanneer een wedstrijd in de breedtesport niet gespeeld wordt op de geplande datum, dient de thuisspelende vereniging via het DWF de wedstrijd te noteren als ‘Afgelast door vereniging’. Het is hierbij van belang om de tegenstander wel in te lichten over het niet doorgaan van de wedstrijd. Wil jij als uitspelende vereniging de wedstrijd niet spelen? Dan dien je dit te melden bij de thuisspelende vereniging. Zij kunnen de wedstrijd als ‘Afgelast door vereniging’ verwerken in het DWF.

De wedstrijdsecretaris mDWF kan de afgelasting twee dagen voor de geplande wedstrijddatum doorvoeren. Tevens kan een aangestelde scheidsrechter of tijdwaarnemer de wedstrijd zeven dagen voor aanvang afgelasten. Wij willen jullie verzoeken de tegenstander eerder in te lichten als bekend is dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden. Een handleiding voor het afgelasten kun je hier vinden.

De wedstrijden die op vrijdag om 12.00 uur voor het desbetreffende weekend nog ingepland staan op een aanvangstijd, die niet toegestaan is volgens de richtlijnen van de overheid, wordt door het NHV op afgelast gezet. Tevens zullen op de vrijdag voorafgaand aan de doordeweekse wedstrijden voor de aankomende week worden meegenomen in de afgelasting.

Wedstrijdsport

Wanneer een team in de wedstrijdsport een wedstrijd niet wil spelen, kan zij contact opnemen met de tegenstander. Het team dat de wedstrijd niet wil spelen, dient dit via dit formulier te melden bij het NHV. Het NHV zal de scheidsrechters inlichten en/of herindelen.

De wedstrijden die op vrijdag om 12.00 uur voor het desbetreffende weekend nog ingepland staan op een aanvangstijd, die niet toegestaan is volgens de richtlijnen van de overheid, wordt door het NHV op afgelast gezet. Tevens zullen op de vrijdag voorafgaand aan de doordeweekse wedstrijden voor de aankomende week worden meegenomen in de afgelasting.

Stap 3: Er dient een nieuwe speeldatum bepaald te worden voor de afgelaste wedstrijd.

Afhankelijk van de duur van de beperkingen en het aantal afgelaste wedstrijden bepaalt het NHV hoe de competitie wordt vervolgd na nieuwjaar. De competitieleiders zullen met de verenigingen contact opnemen zodra hier meer over bekend is.

Een nieuwe speeldatum kan via dit formulier worden doorgegeven.

Kijk hier voor meer informatie over de speelrondes en inhaalweekenden.

 

Hoe vind ik de contact gegevens van mijn tegenstander?

Contactgegevens van alle verenigingen zijn inzichtelijk in Sportlink Club. Kijk via: Vereniging > adresboek > verenigingsfunctionarissen > selecteer district > zoek vereniging > klik op vergrootglas. Klik hier voor een handleiding.

Alle NHV mailadressen staan op onze site vermeld. Kijk via: programma > zoek club > tabblad clubinformatie.

Zijn de gegevens van jouw vereniging niet zichtbaar?
Geef dan je contactgegevens in Sportlink Club vrij. Klik hier voor de handleiding.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier