Procedure afgelasten wedstrijden i.v.m. Corona

 

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

Er zijn diverse mogelijkheden om in onderling overleg met de tegenstander wedstrijden te verplaatsen. Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst via de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Wel geldt hiervoor een aantal voorwaarden. Wij adviseren verenigingen deze optie eerst te bekijken en in overleg te treden met de tegenstander. Voor meer informatie over het verplaatsen, klik hier.

Wanneer een tegenstander niet mee wil werken aan een verplaatsing hanteren wij de volgende richtlijnen;

Bij een positieve test zal de GGD inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen wegens, worden wedstrijden uitgesteld. Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt.

Alleen als kan worden aangetoond dat er geen team meer op de been kan worden gebracht door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen. Dit dient dan door de vereniging aangevraagd te worden via dit formulier.

Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is, maar uiterlijk op vrijdag voor 17.00 uur en anders dient contact opgenomen te worden met het noodnummer 026 707 1434 voor aanvang van de wedstrijd. Onderbouwing van de aanvraag dient te worden meegestuurd. Indien de wedstrijd wordt uitgesteld, dient deze zo snel mogelijk alsnog te worden gespeeld. Mocht na het weekend blijken dat er ten onrechte een beroep is gedaan op de bovenstaande regeling, dan zal de wedstrijd alsnog worden afgehandeld als zijnde niet opgekomen. Een nieuwe speeldatum kan via dit formulier worden doorgegeven.

Lees hier meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

 

Hoe vind ik de contact gegevens van mijn tegenstander?

Contactgegevens van alle verenigingen zijn inzichtelijk in Sportlink Club
onder Vereniging > adresboek > verenigingsfunctionarissen > selecteer district > zoek vereniging > klik op vergrootglas. Klik hier voor een handleiding.

Zijn de gegevens van jouw vereniging niet zichtbaar?
Geef dan je contactgegevens in Sportlink Club vrij. Klik hier voor de handleiding.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier