Procedure afgelasten wedstrijden i.v.m. Coronabesmetting 

Een van onze spelers is positief getest op corona. Mogen we op die basis een wedstrijd annuleren en later alsnog spelen zonder competitiemaatregel?

Bij een positieve test zal de GGD inschatten of de rest van het team kan spelen. Alleen als de GGD adviseert dat het gehele team niet kan spelen wegens een besmetting of quarantaine maatregelen, worden wedstrijden uitgesteld. Anders dient er te worden gespeeld en zorgt het team er zelf voor dat het binnen de gestelde regels over voldoende spelers beschikt.

Vanuit de GGD is het advies gekomen om de wedstrijd niet te spelen. Volg onderstaande stappen voor deze wedstrijd. Alleen als kan worden aangetoond dat er geen team meer op de been kan worden gebracht door het coronavirus (positieve tests, dringend geadviseerde of verplichte quarantaines) bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd uit te stellen.

Stap 1: Probeer de wedstrijd in onderling overleg te verplaatsen.

Wanneer een team de wedstrijd niet kan spelen verzoeken wij om in onderling overleg de wedstrijd te verplaatsen. Bij het verplaatsen van wedstrijden wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen wedstrijd- en breedtesport. Wedstrijden op alle niveaus (behalve bekerwedstrijden) kunnen in onderling overleg worden verplaatst via de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Wel geldt hiervoor een aantal voorwaarden. Wij adviseren verenigingen deze optie eerst te bekijken en in overleg te treden met de tegenstander. Voor meer informatie over het verplaatsen, klik hier. Bij een eventuele verplaatsing dient de nieuwe datum en tijd bij ons gemeld te worden voor aanvang van de oorspronkelijk geplande wedstrijd.

Stap 2: Het is (nog) niet mogelijk om een nieuwe speeldatum voor de wedstrijd vast te stellen.

De wedstrijd kan niet gespeeld worden op de geplande datum. De teams zijn in onderling overleg er (nog) niet uitgekomen om een nieuwe datum te vinden. Het kan voorkomen dat een tegenstander niet wil/kan meewerken aan een verplaatsing. De wedstrijd dient wel afgelast te worden, i.v.m. Coronabestemmingen of quarantaine maatregelen.

Breedtesport

Wanneer een wedstrijd in de breedtesport niet gespeeld wordt op de geplande datum, dient de thuisspelende vereniging via het DWF de wedstrijd te noteren als ‘Afgelast door vereniging’. Het is hierbij van belang om de tegenstander wel in te lichten over het niet doorgaan van de wedstrijd.

Wil jij als uitspelende vereniging de wedstrijd niet spelen? Dan dien je dit te melden bij de thuisspelende vereniging. Zij kunnen de wedstrijd als ‘Afgelast door vereniging’ verwerken in het DWF. 

De wedstrijdsecretaris mDWF kan de afgelasting twee dagen voor de geplande wedstrijddatum doorvoeren. Tevens kan een aangestelde scheidsrechter of tijdwaarnemer de wedstrijd zeven dagen voor aanvang afgelasten. Wij willen jullie verzoeken de tegenstander eerder in te lichten als bekend is dat de wedstrijd niet gespeeld kan worden. Een handleiding voor het afgelasten kun je hier vinden. 

Wedstrijdsport

Wanneer een team in de wedstrijdsport een wedstrijd niet wil spelen, kan zij contact opnemen met de tegenstander. Het team dat de wedstrijd niet wil spelen, dient dit via dit formulier te melden bij het NHV. Het NHV zal de scheidsrechters inlichten en/of herindelen. 

Een dergelijke aanvraag moet worden ingediend zodra bekend is dat deze situatie van toepassing is. Wanneer de aanvraag voor een wedstrijd in de wedstrijdsport vrijdag na 17.00 uur wordt ingediend, dient er contact opgenomen te worden met het noodnummer 026 707 1434 voor aanvang van de wedstrijd.

 

Stap 3: Er dient een nieuwe speeldatum bepaald te worden voor de afgelaste wedstrijd.

Afhankelijk van de duur van de beperkingen en het aantal afgelaste wedstrijden bepaalt het NHV hoe de competitie wordt vervolgd na nieuwjaar. De competitieleiders zullen met de verenigingen contact opnemen zodra hier meer over bekend is.

Een nieuwe speeldatum kan via dit formulier worden doorgegeven.

Kijk hier voor meer informatie over de speelrondes en inhaalweekenden.

 

Hoe vind ik de contact gegevens van mijn tegenstander?

Contactgegevens van alle verenigingen zijn inzichtelijk in Sportlink Club. Kijk via: Vereniging > adresboek > verenigingsfunctionarissen > selecteer district > zoek vereniging > klik op vergrootglas. Klik hier voor een handleiding.

Alle NHV mailadressen staan op onze site vermeld. Kijk via: programma > zoek club > tabblad clubinformatie.

Zijn de gegevens van jouw vereniging niet zichtbaar?
Geef dan je contactgegevens in Sportlink Club vrij. Klik hier voor de handleiding.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier