Regionale Trainings Centra (RTC)

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn er door het NHV Regionale Trainingscentra gevormd om jonge talenten decentraal de mogelijkheid te bieden zich verder te kunnen ontwikkelen. RTC’s kunnen bestaan uit meerdere takken van sport, maar ook uit een specifieke sport. Binnen een RTC krijgen de beste handbaltalenten een topsportprogramma aangeboden in combinatie met de trainingen bij hun vereniging en LOOT-onderwijs.

Binnen een RTC trainen de gescoute talenten van de Handbalscholen in verschillende deelprogramma’s. De sporttechnische invulling van deze programma’s staat onder regie van de bond. Een talent kan worden geselecteerd voor het RTC als het deelneemt aan het programma van een van de handbalscholen. Daarnaast kunnen de talenten ook door technisch managers en trainers van een RTC gescout worden en te allen tijde instromen in een RTC. Via het RTC kan het talent tijdens de NHV-scoutingdagen (in februari of mei) geselecteerd worden voor een nationaal jeugdteam van Oranje. De selectieleden van de Heren Oranje U17 en Dames Oranje U17 kunnen tijdens hun eerste jaar bij deze selectie ook nog deelnemen aan het RTC programma. Het doel is dat deze toptalenten uiteindelijk de mogelijkheid krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen tot de hogere nationale jeugdteams en uiteindelijk het A-team.

Een RTC-omgeving werkt samen met een Regionale Topsport Organisatie (RTO) die op haar beurt in relatie staat met NOC*NSF en Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO). Sport gerelateerde zaken, onderwijsbegeleiding enz. kunnen worden ondersteund door de RTO’s. Het NOC*NSF heeft Nederland ingedeeld in verschillende regio’s van waaruit het programma van sportbonden in het kader van Talentontwikkeling wordt ondersteund met zogenaamde leerlijnen. Bij deze leerlijnen kun je denken aan fysiek, mentaal en voeding.

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is een veel gebruikte term maar wat wordt hier nou eigenlijk mee bedoeld? Het doel van Talentontwikkeling is om jonge talenten stap voor stap op te leiden tot een topsporter, zodat ze uiteindelijk aansluiting kunnen vinden bij de Europese top en vervolgens bij de wereldtop. Elke sportbond heeft hiervoor een meerjarenplan opgesteld waarin de opleiding tot topsporter voor de betreffende sport beschreven staat. In dit plan staan onder andere de doelen waaraan de talentvolle sporters moeten voldoen per leeftijdscategorie en opleidingsfase. Dit wordt ook wel de doorlopende leerlijnen genoemd.

Ben jij benieuwd hoe het is om bij een RTC te trainen? Lees dan hier het interview met Donna, die vertelt over haar ervaringen bij het RTC. 
Binnen het NHV is er het ‘huis van Talentontwikkeling’. Hierin wil het NHV de stappen, die een talent kan maken verduidelijken. Deze stappen zijn te vinden in ‘De weg van het NHV talent’.
Schematisch is dit weergegeven in de piramide ‘van talent naar topsporter’.

Piramide van talent naar topsporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen