Regionale Trainings Centra

Het NHV volgt in haar beleid Talentontwikkeling het beleid Talentontwikkeling van NOC*NSF. Het NOC*NSF is de overkoepelende sportorganisatie in Nederland.
De landelijke topsportstructuur die NOC*NSF heeft neergezet heeft een vervolg gekregen in een regionale topsportcultuur. Topsport en Talentontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ook hier is NOC*NSF leading. De visie en het beleid Talentonwikkeling is weergeven op de website van NOC*NSF. 

Het NOC*NSF heeft Nederland ingedeeld in regio’s van waaruit het programma van sportbonden in het kader van talentontwikkeling wordt ondersteund met zgn. leerlijnen. Het implementeren van deze leerlijnen staat onder leiding van RTO’s: Regionale Topsport Organisatie. De 7 regio’s zijn vastgesteld door NOC*NSF. In het kaartje waarin de RTO’s zijn benoemd, staan ook de HandbalScholen ingekleurd. Het NHV heeft als doel om per RTO-gebied een RTC te organiseren. De letters RTC staan voor Regionaal Trainings Centrum. 

Een RTC Handbal is vergelijkbaar met een situatie waarbij voor toptalenten (Talentsgroep) voorheen centraal in Papendal een programma volgden. Om reisafstanden voor deze talenten aanzienlijk te verminderen, maar wel de kwaliteit van programma’s te bewaken, zijn de RTC’s een belangrijke schakel.

De toptalenten trainen in de regio in deelprogramma’s. De sporttechnische invulling van de programma’s staan onder regie van Het NHV. Sport-generieke zaken, onderwijsbegeleiding enz. kunnen worden ondersteund door RTO’s.

Een RTC kan bestaan uit meerdere takken van sport, maar ook uit een specifieke sport. Bij een RTC Handbal trainen de toptalenten, gescout en geselecteerd tijdens de NHV Scoutings- en selectiedagen. Daarnaast kunnen talenten door technisch managers en trainers van een RTC gescout worden en te allen tijde instromen in een RTC.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen