Opleidingen

NHV Opleidingen

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) wil voor alle handballers een veilig sportklimaat, waarin de sporter ruimte krijgt ambities na te streven en doelen te realiseren. Het NHV vindt het tot haar taak behoren randvoorwaarden te scheppen en faciliteiten aan te bieden om de gestelde doelen en ambities van de sporter te realiseren.

Het stimuleren, ontwikkelen en begeleiden van de sporter is in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbaarheid van deskundigen en het bijbehorende vakmanschap.

Om deze deskundigheid en vakmanschap aanwezig te kunnen laten zijn, is het een kerntaak van het NHV opleidingsmodellen te ontwikkelen die passen bij de eisen en wensen, die op elk niveau gevraagd worden. Alle sporters hebben op elk niveau recht op deskundigheid op het gebied van:

  • Technisch kader
  • Arbitraal kader
  • Begeleidend kader
  • Bestuurlijk kader
     

Het NHV heeft de ambitie om de verenigingen en daarbij de trainers, coaches, scheidsrechters, begeleidend en bestuurlijk kader opleidingen aan te bieden die passen bij de doelen en ambities van de sporter en diegenen die deze opleidingen wensen volgen, vanuit de visie dat sterke verenigingen een sterke bond vormen.

Het samenbrengen van kennis, talent en ambitie draagt bij tot het verhogen van de kwaliteit van de handbalsport in al haar facetten.

ARBITRAAL KADER

Scheidsrechtersopleidingen

De scheidsrechtersopleidingen zijn ingericht naar de ambities, talenten en kwaliteiten van de scheidsrechter.
Wie mag waar fluiten en welke opleiding heb je dan nodig? Download hier het schema.

Korte samenvatting van de opleidingen, de rol na de opleiding en de kenmerken van de opleiding.
Klik op de naam van de opleiding voor uitgebreide informatie.

 

Naam:

Rol:

Kenmerken opleiding:

Spelregelbewijs

Recht op spelen en coachen

Digitale omgeving via HandbalMasterz

Spelleider

Spelleider bij de F-jeugd

Korte opleiding bij de club of cluster

Jeugdscheidsrechter

Fluiten bij de D- en E-jeugd

Korte opleiding bij de club of cluster

VerenigingsScheidsrechter

Fluiten in de breedtesport, senioren t/m C-jeugd

In bezit van spelregelbewijs Praktijkleerweg in eigen omgeving met ondersteunende workshops

BondsScheidsrechter-3s

Inzetbaar als solist in de wedstrijdsport

In bezit van diploma VerenigingsScheidsrechter Praktijkleerweg met ondersteunende workshops, zoveel mogelijk in de regio

BondsScheidsrechter-3

Inzetbaar als koppel in de wedstrijdsport

In bezit van diploma VerenigingsScheidsrechter of BondsScheidsrechter 3s 

Praktijkleerweg met ondersteunende workshops, zoveel mogelijk in de regio

BondsScheidsrechter 4

Inzetbaar op hoogste nationale niveaus, internationale competities en wedstrijden

In bezit van diploma BondsScheidsrechter-3

Praktijkleerweg met ondersteunende workshops en ondersteuning door ScheidsrechtersCoach