Vrijstelling opleidingen

Binnen het competentiegericht leren past ook dat deelnemers gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld van opleidingen op basis van eerder verworven competenties en kwalificaties. De bepalingen met betrekking tot de zogenoemde zij-instroomregeling worden helder beschreven en binnenkort gepubliceerd.