Rapporteurs

Regionale Coördinatoren Rapporters (RCR)
Voor de diverse regio's zijn er coördinatoren voor het aanstellen van rapporteurs.

Deze coördinatoren hebben als taak de rapporteurs op wedstrijden aan te stellen om scheidsrechters te begeleiden die te kennen hebben gegeven dat ze iets meer willen bereiken en daarvoor gerapporteerd willen worden. Aan de hand van die rapporteringen wordt bekeken of de scheidsrechter mogelijk kan promoveren naar een hoger niveau voor het leiden van wedstrijden.

Voor de rapporteurs is een werkplan en richtlijnen opgesteld waaraan alle rapporteurs van het NHV zich hebben te conformeren.

Via het menu (links) kun je de formulieren, het werkplan en de richtlijnen downloaden.

De rapporteurs moeten de door hen gemaakte rapporten inzenden, wel geheel digitaal, naar het mailadres rapportages@handbal.nl. Deze rapporten dienen uiterlijk de dinsdag na de betreffende wedstrijddag op eerder vermeld mailadres aanwezig te zijn. De rapporteur zal ook een exemplaar naar de scheidsrechters die gerapporteerd zijn sturen zodat zij de aangegeven verbeterpunten kunnen meenemen voor hun volgende wedstrijden.