Overige services

Huisarts en tandarts 
Met een huisartsenpraktijk en een tandartspraktijk in Arnhem zijn afspraken gemaakt over dringende hulp voor topsporters van CTO Papendal. Indien een sporter gebruik maakt van deze voorziening zal hij/ zij een rekening mee krijgen die ingediend kan worden bij de eigen zorgverzekeraar (of dit gebeurt rechtstreeks door de praktijk). 

Huisartspraktijk Alferink en Spel       
Onder de Linden 21-6
6822 KG Arnhem
Tel. nr.: 026-4422456 - E-mail: praktijk@huisartsenalferinkenspel.nl

Tandarts Weidema
Nicolaas Beetstraat 11
6824 NN  Arnhem
Tel. nr.: 026-3616359 - E-mail: tandartsweidema@planet.nl

Afgezien van de services die reeds beschreven zijn, biedt CTO Papendal nog een aantal services aan. Het gebruik van krachttrainingsruimtes, de mogelijkheid op mentale begeleiding en de Cooling Down Cafés. Lees verder voor meer informatie over deze services.

Fysieke training 
Gebruik en reserveren krachttrainingruimtes 
Op CTO Papendal zijn vier goed uitgeruste krachttrainingruimtes beschikbaar voor de topsportprogramma’s. Krachttraining 1 is de lager gelegen trainingsruimte in Sporthal Noord, krachttraining 2 is de ruimte direct gelegen aan de sprinthal van Sporthal Noord In de Arnhemhal zijn ook twee krachttrainingsruimtes. De ruimtes dienen via de Servicebalie gereserveerd te worden. Gebruik van de krachttrainingruimtes zonder reservering is niet toegestaan. Sporters die de ruimte willen gebruiken kunnen dit doen in overleg met het Servicepunt (of buiten kantooruren met de sporthalbeheerder). 
Er wordt verwacht dat de coaches die tegelijkertijd in de krachttrainingruimtes trainen het gebruik in onderling overleg op elkaar afstemmen. Gebruik op hetzelfde tijdstip van dezelfde ruimte is gepland in overleg met de betreffende coaches. 

Materiaalgebruik krachttraining 
De materialen die in de krachttrainingruimtes aanwezig zijn mogen gebruikt worden ten behoeve van de trainingen. Verplaatsen van materialen naar andere ruimtes is niet toegestaan. Uitzonderingen in overleg met de fysieke trainers, het Servicepunt of met de sporthalbeheerder. 

Regels krachttraining 
Onderstaande regels hangen in de krachttrainingruimtes. Van alle sporters en begeleiders / trainers wordt verwacht dat ze de regels naleven en elkaar hier ook op aanspreken. De (kracht)trainers zijn verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de ruimte. 
Regels: 
- Reserveren bij het Servicepunt; 
- Geen toegang zonder reservering; 
- Tassen in kleedkamers of kluisjes; 
- Na gebruik alle materialen opruimen; 
- Geen los materiaal meenemen naar andere ruimtes; 
- Handdoek verplicht; 
- Muziek niet te hard (tot aangegeven max); 
- Geen etenswaren nuttigen; 
- Altijd begeleiding

Mentale begeleiding                                                                                            
CTO Papendal werkt op het gebied van mentale begeleiding samen met de praktijk voor sportpsychologie van Rico Schuijers en van Rogier Hoorn. Beide zijn VSPN (Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland ) geaccrediteerd en maken deel uit van de pool van sportpsychologen waarmee NOC*NSF Topsport samenwerkt. De samenwerking met de praktijken bestaat uit: 
- Individuele doorverwijzing (alleen voor CTO-sporters): op schriftelijk verzoek van een bondscoach, sportarts, lifeskills coach. 
- Collectieve workshops mentale vaardigheden: Rico Schuijers verzorgt samen met collega’s Rogier Hoorn en Ivo Spanjersberg workshops over het ontwikkelen van mentale vaardigheden. Deze workshops passen in de ‘opleiding tot topsporter’ en zijn dus geschikt voor de grootste groep sporters die traint op CTO Papendal. 
- Workshop voor ouders: jaarlijks biedt het CTO aan de ouders van de sporters een workshop aan ‘ouder zijn van een topsporter’. Hierin komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: de ontwikkeling van ouders in relatie tot de ontwikkeling van het topsportkind, de gevolgen van de keuze voor topsport voor de sporter en voor het gezin en inzicht in eigen gedrag van ouders.

Kosten 
De kosten voor individuele trajecten die schriftelijk zijn goedgekeurd en de collectief aangeboden workshops zijn voor rekening van het CTO.

Cooling Down Café 
Op verzoek van de CTO-sporters is er in 2009 gestart met het organiseren van Cooling Down Cafés (CDC’s). De avonden, die plaatsvinden óf in de huiskamer van het Sporthotel óf in het Sportcafé op Papendal, hebben primair een sociaal doel: sporters kunnen met elkaar kennismaken en ontspannen. Invulling aan de avond wordt gegeven door een delegatie van de Bewonersraad aangestuurd door de beide lifeskills coaches. CTO Papendal probeert naast het sociale aspect een inhoudelijke impuls te geven, bijvoorbeeld door middel van lezingen door (oud) topsporters of het tonen van een topsportdocumentaire.