Beleid

HandbalScholen stemmen in met het beleid HandbalScholen van het NHV. Belangrijke aspecten binnen dit beleid zijn:

De HandbalSchool is:

 • een plaats voor talentontwikkeling;
 • de plaats om opleidingen voor scheidsrechters, trainers/coaches en overig kader te realiseren;
 • de plaats waar verenigingen met elkaar (clusters) vanuit "samenwerken" beter worden;
 • de plaats waar verenigingen door het delen van ingebrachte opleiding- en talentontwikkelingskennis beter worden;
 • de plaats waar technische verenigingsondersteuning kan plaatsvinden;
 • de plaats waar verenigingen, door de inzet van de handbalschool, technische ondersteuning krijgen.


De HandbalSchool kenmerkt zich als organisatie die:

 • in haar statuten heeft vastgelegd dat haar primaire taak het opleiden van talenten is;
 • dit uitvoert onder technische verantwoordelijkheid van het NHV;
 • zich conformeert aan het NHV-beleid talentontwikkeling;
 • verenigingsonafhankelijk, dus niet gerelateerd aan een vereniging, is;
 • samenwerking met het onderwijs als belangrijke schakel kent, waarbij talentontwikkeling hoog in het vaandel staat. Hierbij worden faciliteiten geboden in de onderwijsorganisatie ten aanzien van les- en studieprogramma’s, passend bij het talent;
 • naast het bestuur, een uitvoerend deel binnen haar HandbalSchool kent;
 • een technisch manager verantwoordelijk stelt voor de technische uitvoering binnen de HandbalSchool;
 • samenwerkt met de NHV-coördinator handbalscholen, NHV-technisch coördinator talentontwikkeling, de regionale verenigingen en clusters van verenigingen;
 • samenwerkt met andere HandbalScholen en Regionale Trainings Centra (RTC)


Alle NHV-verenigingen vallen in principe onder een HandbalSchool. Het NHV verdeelt in eerste instantie de verenigingen onder de huidige NHV-HandbalScholen. Criteria hierbij:

 • Zo dicht als mogelijk bij huis/school trainen is het belangrijkste uitgangspunt. Reistijd is verloren tijd voor een sporter/student, reistijd is geen rusttijd.
 • Het talent krijgt overal hetzelfde product (technisch programma) aangeboden.
 • Wanneer regionale toptalenten binnen een HandbalSchool niet het gewenste aantal trainingsuren en/of programma kunnen volgen is het toegestaan van de indeling af te wijken.
 • De regionale toptalenten trainen bij de door het NHV centraal aangewezen RTC.


Het einddoel van het NHV Toptalenten (TT) programma is acht (8) uur handbaltraining binnen het onderwijsprogramma. Iedere NHV-HandbalSchool dient dit als doel te hebben in nauwe samenwerking met het RTC. Daarmee is er een gegarandeerde rust voor het talent. Wanneer dit niet mogelijk is dient de HandbalSchool c.q. het RTC in overleg met de onderwijsorganisatie, de vereniging en ouders tot een  realiseerbaar trainingsprogramma met een goede arbeid-rust verhouding te komen. De stappen richting het doel (8 uur trainen binnen het onderwijsprogramma); bijvoorbeeld van 2 naar 4, naar 6 uur e.d. moeten doelen zijn. Het aantal trainingsuren zal een waardering betekenen.
HandbalScholen zijn elkaars partners met dezelfde NHV-doelstellingen voor talentontwikkeling, opleiden en verenigingsondersteuning. Op elk gebied werkt men samen om voor alle talenten en verenigingen veel te kunnen betekenen.

Via  HandbalScholen stromen toptalenten door naar een RTC, waarna mogelijk instroom in de HandbalAcademies, zoals weergeven in het document De weg van het NHV handbaltalent”, Het technische programma van HandbalScholen sluit aan op de RTC-programma’s die op haar beurt weer aan sluiten op HandbalAcademie programma`s. Periodiek worden bijeenkomsten georganiseerd voor het technisch kader bij  HandbalScholen. De organisatie hiervan  valt onder verantwoordelijkheid van de technisch directeur in samenwerking met de technisch coördinator Talentontwikkeling van het NHV.


HandbalScholen: de centra voor talenten en onze verenigingen.

HandbalScholen