Verenigingsinformatie

Een goede samenwerking tussen verenigingen en HandbalScholen is essentieel voor de ontwikkeling van het talent. Verenigingen hebben soms moeite om talenten te stimuleren naar een HandbalSchool toe te gaan. De meest gemaakte opmerking hierbij: “Als het talent naar een HandbalSchool gaat, lopen wij het risico dat ze naar een andere club gaat.” Ja, dat risico is aanwezig en als het goed is gebeurt dit ook vaak. Als een talent dit niet zou doen dan zal een maximale ontwikkeling van dat talent uitblijven.

Talent centraal stellen is niet gemakkelijk. Bij de meeste clubs kunnen talenten onvoldoende trainingsuren maken. Bij de HandbalSchool krijgt het talent de kans om deze extra trainingsuren wel te maken. Bovendien is het niveau van de trainingsgroep anders. Bij HandbalScholen liggen de trainingsaccenten in belangrijke mate bij de individuele ontwikkeling van het talent aan de hand van de vijf pijlers: techniek, tactiek, fysiek, mentaal en sociaal.

Elk talent moet in staat gesteld worden de top te halen. Soms is het de echte top, maar in de meeste gevallen behaalt het talent zijn of haar top. De doelstellingen van talenten lopen zeer uiteen.
In het begin wil men “het eerste team van de club” halen. Als de ontwikkelingen goed zijn, dan ligt de uitdaging bij “op een hoger niveau spelen” en de talenten die er alles voor hebben ambiëren Oranje of “naar het buitenland”.

Als een vereniging niet de ambitie heeft om in het kader van eigen beleid hoger te gaan spelen of zelfs de top te halen en men beschikt wel over bijzondere individuele talenten, dan is het wenselijk dat in het kader van de ambities van het individuele talent dat talent een club zoekt die wel de ambitie heeft om stappen naar de top te maken. Zou het talent niet van club veranderen dan is de onherroepelijk consequentie dat dit talent nooit het Oranjeshirt zal gaan dragen.

Ervaring leert dat talenten die op een goede, stimulerende manier naar een andere vereniging gaan, later eerder bij de “oude club” terugkeert dan iemand die niet prettig van club vertrekt. Welke club wil niet graag een topspeler terug krijgen als deze topspeler besluit een stapje terug te doen? De ervaring die hij/zij dan inbrengt kan zeer waardevol zijn voor de club.

HandbalScholen worden door het NHV gestimuleerd om bij verenigingen of clusters van verenigingen clinics of themabijeenkomsten te organiseren. Verenigingen kunnen ook op eigen initiatief een HandbalSchool vragen om bijzondere activiteiten te begeleiden.

De meeste HandbalScholen organiseren periodiek informatiebijeenkomsten. Meestal aan het begin van een seizoen, soms ook tijdens het seizoen. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen HandbalScholen wat zij doen en (erg belangrijk!) hoe en waarom zij dit doen. Er zijn meerdere methodes om kinderen beter te laten worden in de handbalsport en uitwisseling van kennis is daarbij essentieel.

Dit alles onder het motto: HandbalScholen en verenigingen, samen sterker.

HandbalScholen