Beleid

Een RTC is een omgeving waar gescoute talenten van HandbalScholen samen trainen. Een RTC-omgeving werkt samen met een Regionale Topsport Organisatie (RTO) die op haar beurt in relatie staat met NOC*NSF en Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO).

Binnen een RTO-gebied werken (mogelijk) meerdere HandbalScholen samen om een RTC-omgeving te kunnen organiseren. Een RTC kan handbalspecifiek zijn, echter kan ook in organisatorische zin met betrekking tot sportoverstijgende aspecten samenwerken met andere takken van sport.

Een RTC Handbal functioneert technisch inhoudelijk volledig onder regie en verantwoordelijkheid van het NHV. Het NHV streeft ernaar om in elk RTO-gebied een RTC Handbal te realiseren.

Het RTC staat onder leiding van een technisch manager. De technische manager en de trainers bij een RTC voldoen aan de door het NHV gestelde criteria.

De weg van het talent naar een RTC loopt te allen tijde via de HandbalSchool. Individuele talenten kunnen zich dus niet via het NHV aanmelden als belangstellende voor een RTC. Een talent bij een RTC staat ook altijd via de HandbalSchool geregistreerd in het TalentVolg Systeem.

De trainingen bij een RTC zullen altijd op of rond onderwijstijden plaatsvinden, dus nooit op zaterdagen. De via de scoutingsdagen geselecteerde toptalenten zullen als Talentsgroep enkele keren per seizoen centrale trainingen volgen. Deze vinden plaats in principe plaats Papendal tijdens schoolvakanties, echter zouden ook op andere locaties, gekoppeld aan bijzondere activiteiten, op andere locaties kunnen plaatsvinden.

Het streven is om in de maand september het jaarprogramma van de Talentsgroep te communiceren.