Talentprofielen

De sport hanteert een landelijk uniform systeem voor het benoemen en volgen van talenten (gebaseerd op talentprofielen NOC*NSF). Voor deze talenten wordt vastgesteld welke voorzieningen voor hen van belang zijn gebaseerd op het uitgevoerde trainings- en wedstrijdprogramma. Dit leidt tot drie groepen talenten (Belofte, Nationaal Talent en Internationaal Talent) welke per topsportprogramma wordt vastgesteld door NOC*NSF in overleg met de sportbond. Opgave geschiedt op basis van de tussen sportbond en NOC*NSF overeengekomen talentprofielen. Opgave kan 1 of 2 x per jaar worden aangepast (instroom en uitstroom). De afloop van de voorzieningen bij uitstroom wordt bepaald door degene die de voorziening levert.

Algemeen Talentprofiel (wordt op dit moment aan gewerkt)

Overzicht talentprofiel nationale selecties NHV dames (binnenkort weer online)

Overzicht talentprofiel nationale selecties NHV heren (binnenkort weer online)

Overzicht talentprofiel HandbalScholen/HandbalTalentCentra/Clubs NHV dames (binnenkort weer online)

Overzicht talentprofiel HandbalScholen/HandbalTalentCentra/Clubs NHV heren (binnenkort weer online)

Talentprofielen