Cursussen

Het nieuwe seizoen begint weer, de teams zijn op orde, de trainingen starten en we hebben er weer zin in! In het kader van het project "Naar een Veilig Sportklimaat" bieden we hierbij gratis drie verschillende cursussen aan:

• Sportief Coachen: voor technisch kader binnen de vereniging

• Sportief Besturen: voor bestuurlijk kader binnen de vereniging

• Besturen met een visie: ook voor bestuurlijk kader binnen de vereniging

Geef aan waar jouw vereniging interesse in heeft via dit formulier, zodat we op korte termijn de eerste cursussen kunnen starten!

Sporten bij een sportclub draait niet alleen om het (aan)leren van sporttechnische vaardigheden. De sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jonge sporter zijn zeker zo belangrijk. Te denken valt aan het functioneren in een groep, omgaan met tegenslag, doorzettingsvermogen en het accepteren van leiding. Vanzelfsprekend is de rol van de trainer-coach hierbij cruciaal. Het hebben van een veilig sportklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het aanleren van nieuwe vaardigheden aan spelers en speelsters.

Sportief Coachen
Een aanmoediging, een compliment, een corrigerende opmerking; het is van grote invloed op de sporter. Het traject voor je technisch kader bestaat uit; twee bijeenkomsten voor de trainer/coaches van 2,5 uur, voorafgegaan door een intake gesprek met de technische commissie en/of het bestuur en afsluitend een evaluatie met de technische commissie en/of het bestuur. Het traject Sportief Coachen is voor uw vereniging gratis, omdat deze wordt aangeboden door het NHV.

Zie voor meer informatie de folder Sportief Coachen = winst. Of bekijk hier het filmpje van de KNSB voor dit traject.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Sportief Besturen
Sportief Besturen is de wijze van het besturen van uw vereniging, waarin de uitgangspunten van Sportiviteit & Respect verankerd zijn. Het gaat niet om een lijstje met gedragsregels op de muur, maar het omvat alles wat u als bestuurder doet. Het gaat hierbij om alledaagse zaken die u tegen komt binnen uw vereniging, dus niet alleen om excessen.

Centraal in de kernmodule staan de volgende drie vragen:
1. Wat is Sportiviteit & Respect?
2. Hoe stuur ik mijn vereniging hier op aan?
3. Wat is mijn rol als bestuurder?

Aan de hand van actuele vraagstukken wordt op een ontspannen en interactieve wijze besproken hoe u kunt zorgen voor een integrale en consistente aanpak als het gaat om sportief beleid. Hierbij krijgt u begeleiding van een deskundige trainer.

De workshopavond start om 17.30 uur met broodmaaltijd en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Per vereniging bent u welkom met 2 bestuurders. De workshop is voor uw vereniging gratis, omdat deze wordt aangeboden door het NHV. De workshop kan gepland worden zodra er 7 handbalverenigingen zijn, uit dezelfde regio, die willen deelnemen.

Zie voor meer informatie de folder Sportief Besturen. Of bekijk hier het filmpje van de NOB voor dit traject.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.

Besturen met een Visie
Besturen met een Visie richt zich op de groei en ontwikkeling van de vereniging. Ambitie, Eigen koers en de Stip op de horizon! De grondgedachte van Besturen met een Visie is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed kunnen doen ze een sterkere en leukere vereniging creëren. Het traject Besturen met een Visie is voor uw vereniging gratis, omdat deze wordt aangeboden door het NHV. Het traject kan starten zodra er 5 handbalverenigingen zijn, uit dezelfde regio, die willen deelnemen.

Zie voor meer informatie deze brief Besturen met een Visie of bekijk  dit inspirerende filmpje! Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.