Aan- en afmelden leden

Afmelden van leden
Leden kunnen in de toekomst afgemeld worden voor 1 juli. Verder kunnen leden afgemeld worden in de maanden juli en augustus.

Aanmelden nieuwe leden
Klik hier voor de uitleg over het toevoegen van nieuwe leden in Sportlink, om het aanmelden zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Leden kunnen daarnaast op twee manieren aangemeld worden: 
– Als spelend lid (leden die deelnemen aan officiële wedstrijden). Zij worden mét spelactiviteiten aangemeld.
– Als niet spelend lid (scheidsrechters, coaches, tijdwaarnemers, begeleiders etc.). Zij worden zónder spelactiviteiten aangemeld.

(Bestuurs)functies aanpassen
Klik hier voor de uitleg over het wijzigen van een (bestuurs)functies in Sportlink.

Pasfoto’s
Voor het aanpassen en invoegen van een foto in Sportlink gelden net als vorig seizoen de volgende regels:
– Een foto vervangen kan alleen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus.
– Een foto toevoegen bij een lid waarbij nog geen foto staat kan altijd (let op, eenmaal toegevoegd
  kan deze niet meer gewijzigd worden!) 
– De foto van een lid moet identiek zijn aan het uiterlijk van het lid.
– De leden die geen foto hebben in sportlink mogen niet deelnemen aan de wedstrijd, ook niet met een legitimatiebewijs. Dit om reden dat men conform wedstrijdreglement artikel 27 lid 1 B in het bezit dient te zijn van een door het bondsbestuur uitgegeven legitimatiebewijs. Een rijbewijs of paspoort is niet een door het NHV uitgegeven legitimatiebewijs, zie ook artikel 2 algemeen reglement.

Voor uitleg over het toevoegen van een pasfoto klik hier.

Aspirantleden
Aspirant-leden dienen aangemeld te worden via dit formulier én in Sportlink als bondslid met spelactiviteiten. Het lidmaatschap voor 2 maanden gaat in op de dag dat het lid is aangemeld in Sportlink club. Verder moet er bij een aspirantlid ook een pasfoto toegevoegd worden in Sportlink i.v.m. het digitale wedstrijdformulier.

Het aspirant-lidmaatschap kan opgezegd worden vóór de einddatum van het lidmaatschap. Als het lidmaatschap binnen de twee maanden is opgezegd worden er geen kosten doorberekend aan de vereniging. Indien een aspirant-lid niet binnen de twee maanden is afgemeld wordt deze automatisch bondslid voor de rest van het seizoen.
Voor het afmelden van een aspirant-lid dien je dit formulier in te vullen en te verzenden. Daarna zal door het NHV het lid worden verwijderd.

Bij vragen kunnen jullie terecht bij:
ledenadministratie@handbal.nl

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen