Werkgroepen

Binnen het NHV zijn enkele groepen vrijwilligers actief, die op bepaalde terreinen ondersteuning bieden:

Werkgroepen worden ingesteld vanuit het Bondsbureau en zijn hieraan verantwoording verschuldigd. Ze zijn in principe permanent en hebben als taak om medewerkers van het Bondsbureau te ondersteunen bij het uitvoeren van het beleid. De volgende landelijke werkgroepen zijn actief:

  • WG Landelijke Officials (landelijke competitie)
  • WG Spelregels
  • WG Competitie
  • WG Opleidingen
  • WG Tophandbal
  • WG Reglementen
  • WG Talentontwikkeling
  • WG Beach Handball
  • WG Scheidsrechters (regionale competitie)
  • WG Handbalstimulering/Jeugd