Handbal Agenda 2032

De Handbalagenda 2032 is het nieuwe strategisch beleidsplan van het NHV voor de komende jaren. Het is een houvast voor de keuzes die we als landelijk bondsbureau samen met de lokale handbalverenigingen maken. Welke ambities zijn er? Waar gaat er voornamelijk tijd, geld en energie ingestoken worden? Door middel van dit beleidsplan willen we handbal nog beter op de kaart zetten in Nederland.

Waarom is Handbalagenda opgesteld?
Ons huidige Strategisch Plan is opgesteld in 2020. Dit is nog maar een paar jaar geleden, maar we zien dat de wereld om ons heen erg snel is veranderd in de afgelopen jaren. Dan hebben we het natuurlijk vooral over de impact van het coronavirus, maar denk ook aan andere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zoals het nieuwe nationaal sportakkoord.

Hoe is de Handbalagenda tot stand gekomen?
We hebben twee documenten als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de nieuwe Handbalagenda; ons vorige strategisch plan (daar zitten nog veel elementen die nog goed bruikbaar zijn en dus kunnen doorlopen). Daarnaast de Sportagenda vanuit NOC*NSF, waarin de visie en strategie beschreven staan voor de totale sport in Nederland. Het is dus een herijking van ons vorige beleidsplan en daarnaast een afgeleide van de Sportagenda van NOC*NSF. We hebben de structuur van de Sportagenda ook gebruikt voor onze eigen Handbalagenda, omdat die erg duidelijk en overzichtelijk is. In het najaar van 2022 hebben we vooral veel opgehaald bij de verenigingen, tijdens de regionale clusterbijeenkomsten en door het uitzetten van een verenigingsmonitor. De concept-Handbalagenda is getoetst bij o.a. de verenigingen. Dat is gedaan in drie online bijeenkomsten en één fysieke bijeenkomst.

Wat zijn de voornaamste veranderingen in de Handbalagenda?
De focus ligt vooral op het krijgen van betere trainers en dan met name bij de jeugd. Daarnaast richten we ons op meer zichtbaarheid en bekendheid van handbal, door middel van bijvoorbeeld het organiseren van het WK Dames handbal in 2025. Of door het succesvolle handbal stimuleringsprogramma ‘Gooi Jij De Bal Door?’ Ook gaan we helpen om meer Beach Handball-accommodaties aan te leggen en innovatieve, flexibele competities te organiseren. Tenslotte willen we ervoor zorgen dat er meer verbinding komt binnen handbal. Denk hierbij aan verbinding tussen het bondsbureau en verenigingen, tussen verenigingen onderling, maar ook zeker lokaal met bijvoorbeeld de gemeenten. We geloven erin dat met deze keuzes de handbalsport in Nederland grote stappen kan zetten in de juiste richting.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier