Grensoverschrijdend gedrag

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van het NHV. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. 

Handbal en seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan het NHV worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn grensoverschrijdend gedrag in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. Het NHV vindt het van belang dat verenigingen op dit onderwerp beleid voeren, zoals het opstellen van gedragsregels, het maken van een risicoanalyse en het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

Onderzoek NOC*NSF
Zie hiervoor het rapport uit 2017 van de Commissie de Vries over grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Vertrouwenscontactpersonen
Binnen het NHV zijn een groep Vertrouwenscontactpersonen het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen en klachten rond seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden kunnen (anoniem) een melding doen bij deze vertrouwenscontactpersonen. Deze meldingen kunnen variëren van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en seksueel misbruik.

Oproep voor aandacht preventiebeleid grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid
Bij Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) komen signalen binnen dat trainers, coaches en begeleiders zich zorgen maken over kwetsbare jeugdleden, waar ze door de maatregelen rond het coronavirus het zicht op verliezen. CVSN heeft een FAQ opgesteld voor sportclubs. Klik hier voor meer informatie.