Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of coachen van minderjarigen.

De VOG is eigenlijk een bewijs van goed gedrag. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking kan komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je veiligheid van je leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

De VOG is een van de maatregelen die een club kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden en vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis. Niet meer alleen vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt kan nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Een overzicht van ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’ vind je hier. Lees meer over de gratis VOG en de wijze van aanvragen op de website van NOC*NSF.

Klik hier om een gratis VOG aan te vragen.