BESTUUR

Het Bondsbestuur van het NHV bestaat momenteel uit de onderstaande personen:

Functie Naam Opmerking
1. Voorzitter Tjark de Lange Bestuurslid Topsport
2. Vice-voorzitter Klaas Toes Bestuurslid Breedtesport
3. Secretaris Bernard Bullens Bestuurslid Breedtesport
4. Penningmeester Ad Tielemans  
5. Bestuurslid Monique Witsiers Bestuurslid Breedtesport/Jeugdontwikkeling
6. Bestuurslid Sandra Heerius  
7. Bestuurslid Roel Goffin Toekomstig Voorzitter
8. Bestuurslid Margôt Hölscher  

Je kunt contact opnemen met het Bondsbestuur via bestuur@handbal.nl

De 13 uitgangspunten voor “Goed Sportbestuur”
Het Bondsbestuur van het NHV heeft een beleidsnotitie opgesteld, gebaseerd op de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur die in 2005 zijn opgesteld op initiatief van het NOC*NSF. Nadat de Algemene Vergadering van NOC*NSF deze aanbevelingen heeft overgenomen zijn deze aanbevelingen de facto Uitgangspunten voor Goed Sportbestuur geworden. In het kader van het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan 2009 – 2012 van het Nederlands Handbal Verbond zijn de 13 Uitgangspunten voor Goed Sportbestuur (hierna de uitgangspunten) mede sturend geweest voor de gedachtevorming over de Bestuurlijke Structuur. De relevante passages uit de brochure van het NOC*NSF zijn integraal opgenomen in deze notitie en de 13 uitgangspunten zijn voorzien van commentaar. Klik hier voor de beleidsnotitie “Goed Sportbestuur binnen het NHV”.