AL HET NIEUWS, STATISTIEKEN EN EXCLUSIEVE CONTENT IN ÉÉN APP!

DOWNLOAD DE HandbalNL APP:

Get it on Google Play

Financiële ondersteuning

Wanneer je binnen jouw vereniging een project wilt gaan opzetten en hiervoor een financiële bijdrage vanuit het NHV wilt ontvangen, dan kun je dit aanvragen door onderstaand formulier in te vullen en terug te sturen naar het NHV.

Formulieren

Binnen twee weken na het indienen van de projectaanvraag krijg je een reactie of/in hoeverre het NHV een financiële bijdrage aan het project kan toekennen. De belangrijkste voorwaarden waar jouw projectaanvraag aan moet voldoen zijn:

  • de aanvraag dient zo compleet mogelijk te zijn, bij voorkeur volgens het format “VO-aanvragen”.
  • de aanvraag dient tenminste twee weken voor aanvang van het project te zijn ingediend.
  • het project dient voor tenminste 25% te worden gefinancierd met eigen middelen.
  • financiële bijdragen worden alleen toegekend en overgemaakt aan verenigingen (dus niet aan stichtingen, individuen, etc.).
  • verenigingen kunnen maximaal 1 aanvraag per jaar indienen (uitzondering; bij samenwerking tussen verenigingen).
  • binnen 3 maanden na afloop van het project dient de vereniging een evaluatie (zie format) en financiële verantwoording te hebben aangeleverd.
  • na afloop van het project dient de vereniging een nieuwsbericht aan te leveren, of een interview laten afnemen.