ASPIRANT LID

Om de drempel tot het lid worden van een handbalvereniging te verlagen en het mogelijk te maken om een korte periode kennis te maken met de handbalsport kan het lid voor twee maanden ‘aspirant-lid’ worden van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap is beschikbaar voor alle leeftijden.

Aanmelden aspirant-lid

Aspirant-leden dienen aangemeld te worden via dit formulier én in Sportlink als bondslid met spelactiviteiten. Het lidmaatschap voor 2 maanden gaat in op de dag dat het lid is aangemeld in Sportlink club. Verder moet er bij een aspirant-lid ook een pasfoto toegevoegd worden in Sportlink i.v.m. het digitale wedstrijdformulier.

Voor het aspirant-lidmaatschap gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het aspirant-lid is gedurende een periode van 24 maanden hieraan voorafgaand geen spelend lid geweest van het NHV of van een NHV-vereniging (of buitenlandse bond).
  2. Het aspirant-lidmaatschap geldt alleen voor de breedtesport.
  3. Het aspirant-lid kan slechts éénmaal gebruik maken van het aspirant-lidmaatschap.
  4. Het aspirant-lidmaatschap geldt voor een periode van maximaal 2 maanden, ingaande op de datum van aanmelding. 
  5. Gedurende deze periode mag het aspirant-lid deelnemen aan activiteiten, georganiseerd door het NHV, inclusief het deelnemen aan competities.
  6. Bij deelname aan competitiewedstrijden dient de naam van het aspirant-lid te allen tijde op het wedstrijdformulier te zijn vermeld.
  7. Het aspirant-lid dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij deelname aan wedstrijden.
  8. Na het verstrijken van de 2 maandenperiode wordt het aspirant-lid automatisch bondslid voor de rest van het seizoen.
  9. Deelname aan wedstrijden geldt alleen voor breedtesport wedstrijden. Het deelnemen aan wedstrijden in de landelijke competities, 1e en 2e klasse regionaal en beslissings- en bekerwedstrijden op regionaal niveau wordt uitgesloten van deze regeling.
  10. Deelnemen aan wedstrijden/activiteiten betekent dat de vereniging te allen tijde verantwoordelijk is. Het NHV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Afmelden aspirant-lid

Het aspirant-lidmaatschap kan opgezegd worden vóór de einddatum van het lidmaatschap. Als het lidmaatschap binnen de twee maanden is opgezegd worden er geen kosten doorberekend aan de vereniging. Indien een aspirant-lid niet binnen de twee maanden is afgemeld wordt deze automatisch bondslid voor de rest van het seizoen.

Voor het afmelden van een aspirant-lid dien je dit formulier in te vullen en te verzenden. Daarna zal door het NHV het lid worden verwijderd.

Bij vragen kunnen jullie terecht bij:
ledenadministratie@handbal.nl

 

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier