Clusters NHV

Het NHV organiseert clusterbijeenkomsten om in contact te komen met de verenigingen. Het is een mooi moment waarop het bondskantoor en de vereniging met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarnaast komen ook verenigingen uit dezelfde regio onderling met elkaar in contact. De clusterbijeenkomst en de landelijke en regionale doelstellingen, die tijdens deze bijeenkomsten worden gesteld, moeten leiden tot meer kennis, vaardigheden en mogelijkheden bij de lokale handbalvereniging en betrokkenheid tussen de vereniging en het bondskantoor. Samen worden we sterk!

De grootste twee redenen om deze bijeenkomsten te organiseren zijn:

 • Het signaleren van de plekken waar ondersteuning nodig is en verenigingen waar nodig door te sturen naar de juiste expert.
 • Het stimuleren van verenigingen om kennis en ervaring met elkaar te delen: verenigingen zijn immers de ervaringsdeskundigen en kunnen elkaar helpen door samen te brainstormen over allerlei verschillende onderwerpen. 

Clusterbijeenkomsten vanaf seizoen 2022-2023:

Er worden 32 clusters georganiseerd met gemiddeld tien tot twaalf verenigingen per cluster. Ze worden begeleid door de negen medewerkers uit het team verenigingsservice & productontwikkeling.

1. Veranderingen

  • Begeleiding – De clusterbijeenkomsten worden door minder verschillende medewerkers begeleid. Op die manier kunnen we zorgen voor een eenduidigere invulling waarbij er minder verschillen zijn tussen de clusters. 
  • Signalering – De clusterbegeleiders zorgen voor meer eerstelijns signalering. Dit houdt in dat de begeleiders op zoek gaan naar wat er speelt bij verenigingen. Vervolgens zetten ze individuele aandachtspunten door naar interne collega’s of naar externe experts.
  • Agenda – Er komt meer sturing op de agenda, maar de ruimte wordt tegelijk wel groter voor verenigingen om de agenda te vormen.
  • Interactie – Door de bijeenkomsten interactiever in te steken, ontstaat er een wisselwerking tussen het delen van kennis en het geven van kennis. Daarnaast wordt er ook specifieker gekeken naar waar de behoeften liggen van de vereniging om zo de landelijke en regionale handbalsport te kunnen verbeteren. 
  • Minder clusters – Het aantal clusters is teruggebracht tot een lager aantal. Dit leidt over het algemeen tot iets grotere clusters. Dit heeft als gevolg dat de kans op een grotere opkomst bij de bijeenkomsten en gemeenschappelijke uitdagingen groter wordt dan voorheen.

2. Ophalen van Regionale doelstellingen

Samen met verenigingen gaan we in een interactieve werksessie kijken naar de uitdagingen die er zijn in de regio. Deze uitdagingen gaan we dan omzetten naar regionale doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het versterken van het kader, het stimuleren van ledenwerving/binding of het Veilig Sportklimaat, maar het kan ook over hele andere onderwerpen gaan. 

Afhankelijk van de uitkomsten van de doelstellingen, worden thematische bijeenkomsten gepland. Er worden dan medewerkers van het NHV of experts gevraagd om te ondersteunen bij uitdagingen op sportoverstijgende en -algemene thema’s.

3. Uitvoeren van Landelijke doelstellingen

Vanuit het Seizoensplan zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten geformuleerd. Zo worden verenigingen gewezen op het invullen van de belangrijke verenigingsmonitor, worden ze gewezen op deelname aan scheidsrechtersbijeenkomsten, bestuurlijke inspiratiesessies en opleidingen, het Online Bestuurdersplatform en de ALV.