Clusters NHV

Clusterbijeenkomsten zijn een kerntaak van het NHV, we investeren in persoonlijk contact en door middel van kleinschalige clusterbijeenkomsten proberen we vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. We willen dat onze producten en diensten zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van onze verenigingen. De signalen die we tijdens de clusterbijeenkomsten opvangen gebruiken we hiervoor als input.

Het NHV telt in totaal 39 regionale clusters van verenigingen (5-10 verenigingen per cluster), deze komen jaarlijks minimaal twee keer bijeen, onder begeleiding van een poule van 21 NHV-medewerkers met verschillende functies.

Klik hier voor het clusteroverzicht, de planning en de daarbij behorende clusterbegeleider.

De clusterbijeenkomst biedt verenigingen de mogelijkheid om samen met collega-bestuurders en clusterbegeleider informatie, kennis, ervaringen en inspiratie uit te wisselen over thema’s en actualiteiten die bij de verenigingen en clusters spelen. Belangrijke insteek is dat verenigingen elkaar helpen met hun goede ervaringen en ideeën. De verenigingen zijn de ervaringsdeskundigen en de meest geschikte gesprekspartners voor collega verenigingen om over onderwerpen te brainstormen.