AL HET NIEUWS, STATISTIEKEN EN EXCLUSIEVE CONTENT IN ÉÉN APP!

DOWNLOAD DE HandbalNL APP:

Get it on Google Play

Blijf op de hoogte met de HandbalNL App

 Algemene Leden Vergadering – ALV 13 juni 2024

(Jaarverslag seizoen 2023-24)

Vorige week donderdag 13 juni vond om 19:30 de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het NHV plaats. Deze ALV stond vooral in het teken van het komende handbalseizoen ’24-’25. Op de agenda stonden onder andere het seizoenplan en de bijbehorende begroting.

Deze ALV was een ‘hybride’ vergadering; op nationaal Sportcentrum Papendal waren ca. 15 verenigingen aanwezig om met elkaar en het NHV-bestuur in gesprek te gaan over de plannen. Ook waren ca. 25 verenigingen online aanwezig om mee te praten en te stemmen over de voorliggende voorstellen.

Bekijk hier de samenvatting ALV 13-06-2024
Bekijk hier de definitieve agenda ALV 13 juni 2024
Bekijk hier de conceptnotulen ALV 25 november 2023
Bekijk hier de winnaars van de NKS prijs

De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden in november of december 2024 (datum en locatie volgen z.s.m.). Tijdens deze ALV zal o.a. de NHV Seizoenrekening ’23-’24 ter vaststelling voorliggen. Vragen kunnen worden gesteld via bestuur@handbal.nl.

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien.


Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 25 november 2023
Op zaterdag 25 november organiseert het NHV de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal fysiek zijn en vindt plaats in het Topsportcentrum Rotterdam voorafgaand aan de uitzwaaiwedstrijd van de TeamNL Handbaldames tegen Hongarije. Meld je hier aan voor de ALV.

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien.

Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 10 juni 2023

Op zaterdag 10 juni organiseert het NHV de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal fysiek zijn en vindt plaats in het hotel/congres centrum Papendal (Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem). Lees hier meer over de ALV en meld je aan. 

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien.

Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV

Op zaterdag 3 december organiseert het NHV de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal fysiek zijn en vindt plaats in het hotel/congres centrum Papendal (Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem). Lees hier meer over de ALV en meld je aan. 

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien. 

Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 25 juni 2022

Op zaterdag 25 juni 2022 vindt de bondsvergadering van het NHV plaats. We starten om 15:00 uur tot ongeveer 17:00 uur. De vergadering wordt een hybride vergadering en vindt plaats in hotel Van der Valk in Breukelen (Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen). Dit betekent dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Daarnaast is de vergadering ook digitaal te volgen.

Alle belangstellenden kunnen zich aanmelden via bestuur@handbal.nl

Geef duidelijk hierbij aan of je fysiek aanwezig bent of de vergadering alleen digitaal bijwoont.

Naast je naam ontvangen wij ook graag een e-mailadres en je mobiele nummer in verband met het doorsturen van de link en het stemmen! Geef hierbij ook aan of je stemgerechtigd bent. Indien dit het geval is, word je vriendelijk verzocht hiervan melding te maken in Sportlink.

Één dag voor de vergadering ontvangen je een link om in te loggen. Wij hopen jullie fysiek te mogen begroeten in Breukelen!

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien. 

Aankondiging Algemene Leden Vergadering – ALV 27 november 2021

Op zaterdagmiddag 27 november 2021 staat de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) van het NHV gepland. Noteer deze datum alvast in je agenda. Locatie en tijdstip voor deze vergadering volgen binnenkort.

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken zien. 

Aankondiging Algemene leden vergadering – ALV 24 juni

Op 24 juni 2021 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het NHV plaats. De ALV start om 19:30 uur en vindt plaats in Almere. Een vergadering die vanwege de Corona uitbraak andere accenten heeft dan voorgaande jaren. De belangrijkste ambitie voor komend seizoen is hoe we Nederland weer enthousiast krijgen voor onze mooie sport.

De ALV wordt grotendeels online gehouden, vanwege de geldende Coronabeperkingen is er beperkte plek voor mensen die aanwezig willen zijn in Almere. Bondsafgevaardigden dienen door hun vereniging gemandateerd te worden tot het uitbrengen van het stemrecht conform de statuten van het NHV, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 21. Verenigingen kunnen hun bondsafgevaardigden machtigen via de centrale ledenadministratie Sportlink.

Aanmelden kan door uiterlijk 21 juni te mailen naar bestuur@handbal.nl. Graag vernemen wij in de mail of u digitaal of ter plekke aanwezig wenst te zijn. Voor de locatie in Almere geldt; VOL=VOL

Onderstaand kunt u de agenda en overige stukken inzien.

 

Aankondiging Algemene leden vergadering – ALV (3 oktober) en informatieavond via een Webinar (23 september).

ALV

Door de uitbraak van Covid-19 en de opgelegde beperkingen voor bijeenkomsten, zijn de geplande ledenvergaderingen in het voorjaar 2020 helaas geannuleerd.

Intussen is de regelgeving versoepeld en kunnen we binnen gepaste afstand weer bij elkaar komen. We hebben deze vergaderingen gebundeld in één bijeenkomst op zaterdag 3 oktober van 10.30 uur tot ca. 16.00 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. In verband met het Coronavirus is aanmelden voor de ALV verplicht. Aanmelden kan door uiterlijk 29 september te mailen naar bestuur@handbal.nl

Hier kunt u de agenda inzien.

De stukken voor de bondsvergadering op zaterdag 3 oktober zijn hieronder gepubliceerd:

Bekijk hier het Jaarverslag van seizoen 2019-2020

Informatie Webinar

Door de bundeling van drie ledenvergaderingen in één bijeenkomst hebben we een volle agenda te bespreken met onze leden. Het NHV organiseert daarom op woensdag 23 september van 20.00 tot ca. 21.30 uur een Webinar om op informele wijze met haar leden in gesprek te gaan over:

  1. Het seizoenverslag en de seizoenrekening 2019-2020
  2. Het nieuwe Strategisch plan 2020+
  3. Het seizoenplan 2020-2021 (13 projecten)

We gaan tijdens dit Webinar dieper in op bovengenoemde onderdelen van de ALV agenda en u kunt al uw inhoudelijke vragen stellen of (waar nodig) om een toelichting vragen.

Via deze link kan je deelnemen aan dit webinar.

We hopen natuurlijk veel mensen te spreken en te zien tijdens het Webinar of op de ALV.

 

 

De stukken voor de bondsvergadering op woensdag 20 november 2019 zijn hieronder gepubliceerd:

Bekijk hier het jaarverslag 2018-2019

De stukken voor de bondsvergadering op zondag 16 juni zijn hieronder gepubliceerd: